Rapporter och statistik

Innovations­företagen publicerar regelbundet konjunktur­rapporter och index för arkitekt- och ingenjörs­företagen.