Vi verkar för ökad konkurrenskraft i branschen och stöttar dig i arbetsgivarfrågor.

Välkommen till Innovations­företagen!

Ett medlemskap ger dig ett värdefullt nätverk av branschkollegor, experter och ledande arbetsrättsjurister. Du får konkurrenskraftiga kollektivavtal, försäkringar, utbildningar och guider. Vi är medlems­företagens språkrör och driver frågor för branschens utveckling genom information, debatt och dialog med politiker och andra beslutsfattare. Var med och påverka du också.

Andra medlemsförmåner

Förutom kollektivavtal, rådgivning i arbetsgivare- och avtalsfrågor via Almegas jour eller regionala kontaktpersoner, tillgång till Arbetsgivarguiden, som hjälper dig att göra rätt i djungeln av avtal, lagar och praxis som gäller på den svenska arbetsmarknaden ingår även detta i ditt medlemskap.

  • Juridisk hjälp vid arbetsrättsliga tvister, biträde vid förhandlingar med fackliga organisationer
  • Tillgång till Innovations­företagen och Almegas utbud av utbildning, alltid senaste informationen om aktuella arbetsgivarfrågor
  • Marknadsbevakning och statistik i form av Branschöversikten och Investeringssignalen
  • Nyhetsbrevet Medlemsnytt med nyheter, bransch- och medlemsinformation Inbjudningar till seminarier, utbildningar och möten kring aktuella branschfrågor
  • Tillgång till rådgivning i försäkringsfrågor som berör dina medarbetare
  • Tillgång till försäkringar i Innovations­företagens och Almegas försäkringsutbud, t.ex. konsultansvarsförsäkring och sjukvårdsförsäkring
  • Möjlighet att påverka och vara uppdaterad kring näringspolitiska frågor i branschen som berör ert företag
  • Tillgång till nätverk, råd och arbetsgrupper
  • Juridisk rådgivning kring offentlig upphandling och affärsavtal genom Advokatfirman Foyen

BLI MEDLEM

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket. Läs gärna mer om vad som krävs för att bli medlem i Innovations­företagen nedan.

Din ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Innovations­företagen!

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

  • Organisationsnummer saknas eller är felaktigt. Om ni inte har ett svenskt organisationsnummer, skicka istället en manuell intesseanmälan till intresseanmalningar@almega.se