Innovationscase

– Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. På den här samlingssidan lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.

 

LKABs gruva värmer upp nya Kiruna

För omkring 20 år sedan fattades beslutet om att Kiruna stad skulle flytta från sin nuvarande plats till ett område tre kilometer därifrån. Kirunas energibolag Tekniska Verken, som ska bli en klimatneutralt redan 2025, arbetar nu bland annat med att använda spillvärmen från LKAB:s gruva för att värma upp staden. IVL Svenska Miljöinstitutet ligger bakom projektet Spillvärme i Kiruna.

Läs mer.

Digital tvillingar för framtidens städer

Framtidens stad. Hur ser den ut? Hur fungerar den? Inom stadsplanering och arkitektur används ibland så kallade digitala tvillingar, en visualisering av stadens funktioner och flöden som ska underlätta framtidens stadsplanering och prognostisering. Tekniken kan bland annat användas till att simulera geologiska förändringar, öka tryggheten och minska exponeringen för föroreningar. Ramboll är en drivande partner inom det Göteborgsbaserade forskningscentret Digital Twin Cities Centre (DTCC) som ska utveckla metoder för att visualisera och simulera storstadsregioner.

Läs mer.

Rapportserien ”Innovation för” belyser nyskapande innovationer som lyfter Sverige

”Innovation för” riktar fokus till våra medlemmar och de spännande innovationer och projekt som de alla bidrar med. Under olika teman lyfter rapporterna fram konkreta innovationer och nya perspektiv med exempel både från medlemmarnas egna projekt och röster från människorna bakom innovationen.