Innovationscase

– Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. På den här samlingssidan lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.

 

Flytande vindkraft – framtidens energiförsörjning?

Vindkraften i Skandinavien fortsätter att expandera i rekordfart. Med turbiner både på land och ute till havs står vindkraften idag för hela 17 procent av Sveriges elproduktion. Nya metoder och tekniker utvecklas för att göra energikällan mer hållbar, effektiv och samtidigt mindre skadlig för lokala ekosystem. Flytande vindkraft, utan fast förankring i botten, möjliggör produktion av havsbaserad vindkraft på djupare vatten och på ett betydligt mer effektivt sätt. Konsult­företaget COWI driver samarbetsprojektet EMULF för att påskynda utvecklingen av framtidens kostnadseffektiva flytande vindkraft.

Läs mer.

Better Shelter – Modulära hus för krissituationer

För drygt sex månader sedan inledde Ryssland ett krig på ukrainsk mark som tvingat omkring 15 miljoner människor på flykt. Cirka sju miljoner människor har tagit sig över gränser till andra länder och behovet av effektiva skydds- och boendelösningar för flyktingarna är avgörande. Den svenska organisationen Better Shelter arbetar för att stötta hjälp­organisationer i Ukraina och omkringliggande länder genom att tillhandahålla tillfälliga, modulära och hållfasta hus som ger ukrainare som tvingats fly en säker plats att bo på tills de återuppbyggt sitt hem eller fått tillgång till ett nytt permanent boende

Läs mer.

Rapportserien ”Innovation för” belyser nyskapande innovationer som lyfter Sverige

”Innovation för” riktar fokus till våra medlemmar och de spännande innovationer och projekt som de alla bidrar med. Under olika teman lyfter rapporterna fram konkreta innovationer och nya perspektiv med exempel både från medlemmarnas egna projekt och röster från människorna bakom innovationen.