Hoppa till innehåll

Innovations­företagens prioriterade frågor

Innovationsföretagen har identifierat tre näringspolitiska områden som verksamheten fokuserar på. Det handlar om frågor kopplade till ökad konkurrenskraft, förbättrad kompetensförsörjning och en snabbare klimatomställning.

Sverige är ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga länder. Men reformtakten har varit för låg och både Sverige och Europa har tappat i konkurrenskraft över tid. Samtidigt driver klimatomställning och digitalisering upp farten i strukturomvandlingen i alla sektorer och ställer nya krav på företagens och samhällets effektivitet och produktivitetsutveckling. Det är bara ett konkurrenskraftigt näringsliv i en väl fungerande marknadsekonomi, med fungerande incitament och drivkrafter som kan leverera både grön omställning och ett ökat välstånd. 

Innovationssektorn är nyckelaktör för värdeskapandet inom samhällsbyggande, industri och näringslivet generellt. Det är av högsta vikt för svensk konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling att sektorn har bra förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Att verka för detta är ett av Innovationsföretagens viktigaste uppdrag. 

 

I det arbetet har Innovationsföretagen tre övergripande och långsiktiga mål med verksamheten. Målen fokuserar på medlemmarnas behov, möjligheter och utmaningar. Syftet är att göra företagen internationellt konkurrenskraftiga med god tillgång på kompetens samt att företagen kan leverera lösningar som bygger Sverige starkare, hållbarare och mer robust.

Fokus för det näringspolitiska arbetet ligger därför på följande prioriterade frågor:

Öka Sveriges konkurrenskraft

Läs mer om hur Innovationsföretagen vill öka Sveriges konkurrenskraft.

Stärk kompetensförsörjningen

Läs mer om hur Innovationsföretagen vill stärka kompetensförsörjningen.

Snabba på klimatomställningen

Läs mer om hur Innovationsföretagen vill snabba på klimatomställningen.