Råd och arbetsgrupper

Arkitekt- och ingenjörs­företagen står inför ett antal stora utmaningar de kommande åren.

För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. Syftet är att samla kraften från hela arkitekt- och ingenjörs­branschen i gemensamma utmaningar.

Varje råd ska ha en ordförande, vald av styrelsen, en verksamhetsplan som är utformad i samråd med styrelsen samt ha en kontaktperson från styrelsen. Alla medlems­företag är välkomna att engagera sig i respektive arbetsgrupp. Vi behöver stärka vår röst på många fronter om vi ska kunna stärka vår ställning som bransch.

Styrelsen har även prioriterat ett antal projekt som Innovations­företagen driver. Dit hör både ett fortsatt fokus på kompetensförsörjning, forskning och innovation, på att belysa utmaningarna med konsultmäklare och branschens profilering på hållbarhet. Dessa projekt drivs inom ramen för råden och arbetsgrupperna.

Om du är intresserad av att medverka i en grupp, mejla till kontaktpersonen för den grupp du är intresserad av. Du hittar kontaktuppgifterna för varje grupp i texten nedan.