Kontakt

Tel vxl +46 8 762 67 00, e-post info@innovationsforetagen.se
Adress: Sturegatan 11, Box 55545, 102 04 Stockholm

Fakturaadress: Innovationsföretagen, Fack 893, FE 827, 751 75 Uppsala
(pdf kan mejlas till efakt.almega@devo.se)

Vill du kontakta arbetsgivarjouren för medlemmar?
Ring +46 8 762 69 90

Nedan hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare.