Verksamhetsberättelse

Innovationsföretagens Verksamhetsberättelse 2021

 

Ett nytt sätt att arbeta och en stark framtidstro

2021 var ett år av omställning och flexibilitet. Genom anpassningsbarhet och hårt arbete lyckades våra medlemsföretag vända föregående års osäkerhet till en hoppfullhet om de möjligheter som nu ligger framför oss.

Innovationsföretagen blickar framåt mot 2022 med en stark framtidstro och optimism. Vi kommer som bransch- och arbetsgivarorganisation fortsätta att stötta våra medlemsföretag och verka för att skapa de bästa förutsättningarna för en världsledande arkitekt- och ingenjörssektor.

Läs hela verksamhetsberättelsen för 2021  här