Jacob Stenblom

Arbetsrättsjurist

Jacob är arbetsrättsjurist på vårt Stockholmskontor

Bransch/Förbund

Innovationsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 60
Mobiltelefon: +46 72 202 30 14
Epost: jacob.stenblom@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm