Sekretessavtal

Vi har tagit fram en mall för sekretessavtal som våra medlemsföretag kan använda sig av i uppdrag där kunden vill reglera sekretessåtagandet separat.

Vissa kunder använder sig av mallar med villkor som exponerar konsultföretagen för mycket i uppdragen. Vid framtagande av sekretessavtalet har vår strävan varit att ta fram ett avtal som reflekterar hur förhållandena i uppdragen ser ut och som innehåller en rimlig risknivå för konsulten.

Tanken är bland annat att medlemsföretag ska ha ett alternativt sekretessavtal som de kan föreslå för kunden att använda, i de fall villkoren i kundens avtal är för stränga.

Sekretessavtalet finns som svensk och engelsk version. Klicka på respektive länk nedan för att laddar ner sekretessavtalet som word-fil.