Hoppa till innehåll

Grönt ljus för AI-projekt med fokus på arkitekt- och teknikkonsult­företag

Teknikutvecklingen, med generativ AI i spetsen, förändrar arkitekt- och teknikkonsultrollerna och kräver att affärsmodeller och tjänster anpassas för att maximera teknologins potential att skapa större värden för kunderna och för samhället. Projektet ”Generativ AI – från hot till möjlighet – AI-drivna affärsmodeller för arkitekter och teknikkonsulter” fick i dagarna finansiering från Formas.

Generativ AI väntas ändra vårt sätt att leva, jobba, bygga och planera för framtiden. Innovationsprogrammet Smart Built Environment har nu satt igång ett projekt som syftar till att utforska och exemplifiera de möjligheter och utmaningar som generativ AI medför för arkitekt- och teknikkonsultföretag. Genom att identifiera affärsmöjligheter, framgångsfaktorer och nödvändiga omställningar ska projektet stödja företagen i att integrera AI-teknologin effektivt.

Joakim Bourelius, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen sitter med i styrgruppen till projektet och betonar att syftet med projektet är att stötta företagen att utveckla sina affärsmodeller för att på bästa sätt kunna dra nytta av AI-tekniken.

– Fokus i projektet ligger på att hjälpa arkitekt- och teknikkonsultföretag att utveckla sina affärsmodeller för att dra nytta av potentialen med AI. Projektet ska också säkerställa att nödvändig kompetensutveckling sker för att kunna använda tekniken för att skapa ännu större värden för kunderna och för samhället, säger Joakim Bourelius.

Flera olika rapporter förutspår att AI kommer att påverka de flesta branscher inom fem år, med potential att automatisera 60-70 procent av dagens arbetsuppgifter. Generativ AI erbjuder nya möjligheter att effektivisera sin verksamhet men framförallt också att erbjuda helt nya tjänster och värden åt sina kunder.  För arkitekt- och ingenjörskonsultföretagen är det tekniska skiftet både en utmaning och en möjlighet.