Teknikkonsult

Teknikkonsult är ett samlingsnamn för specialister inom samhällsbyggnad och industriteknik. De är konsulter som utvecklar idéer och lösningar som skapar framtidens möjligheter för ett hållbart samhälle.