Arbetsrätt

Våga vara chef

Som chef eller arbetsledare är du arbetsgivarens förlängda arm och bör känna till vad som gäller i frågor att leda och fördela arbete, ställa krav på medarbetare och ta beslut i personalfrågor.

Kursen syftar till att stärka deltagarna som lönesättare, ledare och arbetsgivare och under kursen får vi följa chefen under ett år. Vi börjar med att sätta mål på medarbetarna. Därefter löser vi olika situationer som uppstår till exempel avseende arbetsbrist, diskriminering och personliga skäl. Vi avslutar med lönesamtalet och en ny lönesättning. Kursen bygger på diskussion och vi varvar teori med praktiska övningar. Målgrupp: Vi vänder oss till dig med personalansvar på olika nivåer som behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Pris

3500 exkl moms för medlemmar / 4950 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.