Ställningstagande

Balanserade villkor

Vi verkar för:

  • Ökad förståelse för vikten av balanserade avtalsvillkor
  • Ett ökat användande av branschgemensamma standardavtal
  • Att minska avsteg från standardavtal då det snedvrider avtalens innehåll i sin helhet
  • Att företagen ska kunna skydda sina affärsidéer och immateriella rättigheter i en affärsrelation
  • Förbättrad kunskap kring hur effektiv samverkan, enkla spelregler och sund konkurrens ökar produktiviteten
  • Stärkt skyddslagstiftning kring utnyttjande av dominerande ställning och inköpskarteller
  • Kortare betalningstider och minskad risk i affärer mellan företag
  • Ökad kunskap kring inköp och leverans av kunskapsintensiva tjänster