Hoppa till innehåll
tony-webster-97532-unsplash

Ställningstaganden

Konsult­företagen i vår bransch är nyckelaktörer i värdeskapande inom samhällsbyggande, industri och näringslivets utveckling. Det är av högsta vikt för svensk konkurrenskraft och en hållbar samhälls­utveckling att våra medlems­företag har goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Ett av de uppdrag som Innovations­företagen har är att vara en tydlig röst och bedriva näringspolitiskt arbete i frågor som berör villkor för branschens företag.

Arbetet handlar om att informera, förmedla fakta och föra dialog med politiska beslutsfattare och myndigheter på olika nivåer. I dialogen med politiker och myndigheter är det viktigt att lyfta fram och belysa den kunskap och det värdeskapande som branschen bidrar med till det hållbara samhället.

Det här vill Innovations­företagen

Innovations­företagens ställningstaganden

I takt med att vår omvärld förändras utvecklar och förnyar vi vårt arbete. Vi följer utvecklingen både inom branschen, politiska beslut och myndigheternas arbete. Nedan kan du läsa om de ställningstaganden vi tagit fram och som vi arbetar aktivt med på olika arenor.