Standardavtal och mallar

Standardavtal och mallar är viktiga verktyg för att uppnå balanserade villkor, minskade transaktionskostnader och stabila juridiska förutsättningar för affärsverksamheten.

Innovationsföretagen arbetar aktivt med att ta fram, utveckla och stärka standardavtal och mallar inom våra branscher. Vi verkar också för att:

  • öka förståelsen för vikten av balanserade avtalsvillkor
  • öka användandet av branschgemensamma standardavtal
  • minimera avsteg från standardavtal

Standardavtal för konsultuppdrag inom samhällsbyggnad

Innovationsföretagen medverkar aktivt i BKK, Byggandets Kontraktskommitté, där standardavtal som ABK arbetas fram av företrädare för byggherrar, installatörer och konsulter. ABK, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, finns att beställa hos Svensk Byggtjänst. Vi har samlat frågor och svar kring förhandling av avtal.

Standardavtal för konsultavtal inom industrin – nu uppdaterade för 2020

Vi har tagit fram standardavtal särskilt anpassade för konsultavtal inom industrin. De är nu uppdaterade för 2020 med förenklingar, förtydliganden och anpassning till reglerna om personuppgiftshantering enligt GDPR. ABI är ett tilläggsavtal till ABK medan övriga avtal är helt fristående. ABIK är generellt tillämpbart för uppdrag där konsulten ska leverera ett visst resultat till sin beställare. ABP är särskilt anpassat för produktutveckling. ABPR för produktionsutveckling och ABRK kan användas vid resurskonsultuppdrag. Läs mer om konsultavtalen för industrin här. 

Uppdragsbekräftelse för ABK

Innovationsföretagen har tagit fram en uppdragsbekräftelse för ABK 09 som finns i svensk och engelsk version.

Uppdragsbeskrivningar

Innovationsföretagen har medverkat till att ta fram flertalet uppdragsbeskrivningar i samarbete med Svensk Byggtjänst. Dessa finns att beställa i Svensk Byggtjänsts webbshop.

Huvudkonstruktörens uppdrag

Vi har också tagit fram en uppdragsbeskrivning för huvudkonstruktör.

Sekretessavtal

Vi har även tagit fram en mall för sekretessavtal för de fall då kunden vill reglera sekretessåtagandet separat.