Standardavtal och mallar

För arkitekt- och ingenjörsföretag är balanserade villkor och etablerade standardavtal mycket viktiga som en förutsättning för affärsverksamheten. Innovationsföretagen arbetar aktivt med att stärka dessa förutsättningar.

För många konsultbolag är standardkontrakten som tas fram inom BKK, Byggandets Kontraktskommitté, mycket viktiga för att minimera transaktionskostnader och de juridiska förutsättningarna för arbetet. Inom BKK samförhandlas standardkontrakten mellan företrädare för byggherrar, byggindustri, installatörer och konsultföretag. Innovationsföretagen deltar därför aktivt i att utveckla och stärka dessa standardkontrakt, bland annat ABK, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

För Innovationsföretagen är det viktigt att:

  • förståelsen ökar för vikten av balanserade avtalsvillkor
  • användandet av branschgemensamma standardavtal ökar
  • avsteg från standardavtal minimeras, då det snedvrider avtalens innehåll i sin helhet

Läs mer om våra ställningstaganden kring balanserade villkor här

Vi har även samlat frågor och svar kring förhandling av avtal här  

Uppdragsbeskrivningar

Innovationsföretagen har medverkat till att ta fram flertalet uppdragsbeskrivningar i samarbete med Svensk Byggtjänst. Dessa finns att beställa i Svensk Byggtjänsts webbshop.

Huvudkonstruktörens Uppdrag

2014 tog Innovationsföretagens dåvarande Temagrupp Byggkonstruktion fram en uppdragsbeskrivning för huvudkonstruktör:

Huvudkonstruktörens Uppdrag