Standardavtal och mallar

Standardavtal och mallar är viktiga verktyg för att uppnå balanserade villkor, minskade transaktionskostnader och stabila juridiska förutsättningar för affärsverksamheten.

Innovationsföretagen arbetar aktivt med att ta fram, utveckla och stärka standardavtal och mallar inom våra branscher. Vi verkar också för att:

  • öka förståelsen för vikten av balanserade avtalsvillkor
  • öka användandet av branschgemensamma standardavtal
  • minimera avsteg från standardavtal