Stärkt trygghetssystem för småföretagare

Vårt näringsliv utvecklas ständigt och genomgår just nu en strukturell omvandling. Utöver att en specialisering av verksamheter sker och kunskapsintensiva tjänsteföretag utvecklas inleder allt fler en företagarresa och startar företag. Detta är inte minst synligt i konsultbranscher och bland rådgivande arkitekter och ingenjörer.

Det är positivt för näringslivet som helhet att människor känner trygghet i att starta företag. Men skillnaden mellan att vara företagare och anställd kan vara stor. Många av de trygghetssystem vi byggt upp och utvecklingen av den svenska modellen utgår från ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv. Därav brister många gånger trygghetssystemen kopplade till entreprenören och småföretagaren. Den som vill och kan starta företag kan se detta som ett hinder, eftersom det kan medföra finansiella risker, även privat. Risken är att denna problematik får långsiktigt hämmande effekt på näringslivet och svensk konkurrenskraft.

Ny utredning kring socialförsäkringssystem för företagare
Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning som ska se över socialförsäkringsvillkoren för företagare. Ett välkommet beslut som kan stärka förutsättningarna för många företagare. Förbättrade villkor kan även råda bot på den ojämlikhet vi ser när det gäller kvinnligt företagande. Tidigare undersökningar har visat att endast 30 % av alla nystartade företag startas av kvinnor.

Det behövs ett gott grundskydd för företagare. Det handlar i huvudsak om sjukförsäkring, föräldraförsäkring och att skapa ett system för trygghet oavsett företagsform. Även kopplat till arbetsgivaransvar hos småföretagare.

Inledande samtal med Strandhäll och Damberg
Som ett led i detta har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och närings- och innovationsminister Mikael Damberg kallat till ett inledande samtal om tryggare företagande i slutet av juni.

Svenska Teknik&Designföretagen kommer där att lägga fram vår syn på hur villkoren för företagare kan stärkas på detta område. Och hur det kan bidra till allt fler konkurrenskraftiga kunskapsintensiva tjänsteföretag och ett jämställt näringsliv.
Läs artikeln här