Hoppa till innehåll
branschmedlemskap
branschmedlemskap

Arbetsmarknadsdag hos Trygghetsrådet (TRR) 

TRR stöttar kvalificerade arkitekter och byggnadsingenjörer som ska ta nästa steg i arbetslivet. I veckan deltar Innovationsföretagen på ett inspirationsevent med fokus på dessa yrkesroller och de kompetenser som framåt behövs i vår bransch.

TRR är en neutral och icke-vinstdrivande stiftelse som spelar en viktig roll när det gäller att stödja och hjälpa arbetssökande. TRR arbetar på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet (PTK). Organisationen är främst inriktad på att stödja och hjälpa personer som blivit uppsagda på grund av omstruktureringar eller nedskärningar på sina arbetsplatser. TRR hjälper arbetssökande med bland annat omskolning och kompetensutveckling, karriärrådgivning, ekonomiskt stöd och nätverkande.

–   TRR är en värdefull resurs för arbetssökande i Sverige, och dess mål är att ge människor de verktyg och stöd de behöver för att lyckas på arbetsmarknaden, även när de står inför utmanande omständigheter som arbetsplatsförändringar eller uppsägningar. Innovationsföretagen finns på plats för att visa på bredden av yrkesmöjligheter i innovationssektorn med förhoppningen att så många som möjligt väljer att stanna kvar i branschen och utveckla sin yrkesroll, säger Jannice Johansson Steijner, arkitekt SAR/MSA på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen finns på plats för att visa på bredden av yrkesmöjligheter i innovationssektorn

Jannice Johansson Steijner, arkitekt SAR/MSA Innovationsföretagen

I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Innovationsföretagen anslutna till TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR de som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.