Hoppa till innehåll
Foto: WSP

WSP listar robusthet hos kommuner

Hur väl rustat är Sverige för att stå emot kriser och hantera förändringar i omvärlden? I WSP:s årliga rapport Regionernas Kamp rankas robustheten hos Sveriges 290 kommuner utifrån parametrar som arbetsmarknad, tillväxt, klimatarbete och utbildningsnivå.

Regionernas Kamp är WSP:s årliga rapport som kartlägger och rankar robustheten i Sveriges regioner och kommuner. Robusta kommuner är bättre rustade för framtiden och har högre motståndskraft och anpassningsförmåga i tider av kriser och förändringar i omvärlden. I rapporten utvärderas kommunerna utifrån en mängd parametrar: ålder på befolkningen, skolelevernas meritvärde, inflyttning, näringslivets uthållighet, för att nämna några. Statistiken hämtas från offentliga databaser som SCB och analyseras utifrån utfallet under det senaste året, men också sett till utvecklingen under det senaste decenniet.