Hoppa till innehåll

Med anledning av LAS har det nu tagits beslut om en ny regel i uthyrningslagen som träder i kraft den 1 oktober 2022.

Regeln innebär att kundföretag, som har haft en konsult i en bemanningssituation på samma driftsenhet sammanlagt 24 månader (under en 36-månadersperiod), måste erbjuda konsulten en tillsvidareanställning alternativt betala två månadslöner.

Det är bara tid i bemanningsuppdrag från 1 oktober 2022 som räknas, inte tid innan dess.

För att 24-månadersregeln ska bli tillämplig krävs att det handlar om en konsult som är anställd i syfte att hyras ut och som arbetar under kundföretagets ledning och kontroll.

I dessa bemanningssituationer träffar regeln bara kundföretaget och konsulten, och det är kundföretaget som ansvarar för att regeln efterlevs. Det är också kundföretaget som väljer om konsulten ska erbjudas en tillsvidareanställning (motsvarande timmar som uppdraget) och hur villkoren ska se ut (inte oskäliga), alternativt om konsulten i stället ska få ersättning om två månadslöner. Erbjudandet ska lämnas inom en månad efter att 24-månadersgränsen uppnåtts.

Det finns inga hinder utifrån GDPR för bemanningsföretaget att lämna ut löneuppgifter om konsulten till kundföretaget.

Om konsulten tackat nej till anställningserbjudandet, alternativt fått ersättning, kan konsulten vara kvar i uppdrag hos kundföretaget på obegränsad tid.

För konsulter i vår bransch kan den nya regeln innebära att vissa uppdrag utifrån våra resursavtal kan riskera att bedömas som bemanning. När det däremot handlar om självständiga konsultuppdrag, där konsultföretaget ansvarar för resultatet, kommer lagen inte att bli tillämplig.

Bedömningen av om det kan handla om en bemanningssituation görs från fall till fall och det är flera omständigheter som påverkar.

För våra medlemmar finns mer information här och en Powerpoint som beskriver förutsättningar i steg för steg samt en Q&A.

Vi håller också ett lunchwebbinarie för våra medlemmar den 1 september 2022 där vi kommer diskutera både arbetsrättsliga- och affärsrättsliga konsekvenser.

Alla är välkomna att anmäla sig till våra webbinarier om de nya reglerna i LAS. Vi har två öppna webbinarier, ett för företag med kollektivavtal samt ett annat för företag som inte har kollektivavtal.