Hoppa till innehåll

Standardavtal för konsultuppdrag inom industrin

Innovationsföretagen erbjuder standardavtal särskilt anpassade för konsultuppdrag inom industrin för att underlätta avtalsprocessen och minska transaktionskostnaderna. Konsultuppdragen handlar om produktutveckling, produktionsutveckling, systemutveckling, processutveckling och resursuppdrag, ofta mot tillverkande industri. Standardavtalen reglerar vanligt förekommande frågor och finns både på svenska och engelska. Nu kan du ladda ner dessa kostnadsfritt som pdf-er på denna sida.

Samtliga standardavtal uppdaterades 2020. Bland annat gjordes förenklingar, förtydliganden och  anpassningar till  de  regler om personuppgiftshantering som gäller enligt GDPR.  ABIK 20 är ett helt nytt standardavtal som är generellt tillämpligt på resultatuppdrag. De tidigare bestämmelserna från 2009 respektive 2012 kommer inom kort att laddas upp på denna sida. Samtliga avtal är översatta till engelska.

Fem olika standardavtal för konsultuppdrag för konsultuppdrag inom industrin – svensk och engelsk version

ABIK 20 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

Standardavtalet ABIK är nytt och generellt tillämpbart  för industrikonsultuppdrag  där  konsulten ska leverera  visst resultat  till sin beställare.

ABIK 20 Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

ABIK 20 General Conditions for Industrial Consulting Assignments

ABP 20 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling

Standardavtalet är avsett att användas vid  industrikonsultuppdrag  som huvudsakligen  avser produktutveckling  och konsulten ska leverera  ett visst  resultat till sin beställare. ABP kan användas när konsulten uppdras leverera till exempel en produkt, en prototyp, konstruktionsritningar, med mera. Avtalet finns även i en äldre version, ABP 12. Kontakta oss om du söker den äldre versionen.

ABP 20 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling

ABP 20 General Conditions for Consulting Assignments in Product Development

ABPR 20 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktionsutveckling

Standardavtalet är avsett att användas för industrikonsultuppdrag som huvudsakligen avser produktionsutveckling och konsulten ska leverera visst resultat till sin beställare i form av en handling, till exempel en rapport eller en produktionsplan. Avtalet finns även i en äldre version, ABPR 12. Kontakta oss om du söker den äldre versionen.

ABPR 20 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktionsutveckling

ABPR 20 General Conditions for Consulting Assignments in Production Development

ABRK 20 – Allmänna bestämmelser för resurskonsult vid industriuppdrag

Standardavtalet ABRK skiljer sig från de övriga då dessa allmänna bestämmelser är avsedda för resurskonsultuppdrag, där en konsult tillhandahåller personal som utför sitt arbete under beställarens ledning och kontroll. Avtalet finns även i en äldre version, ABRK 12. Kontakta oss om du söker den äldre versionen.

ABRK 20 Allmänna bestämmelser för resurskonsult vid industriuppdrag

ABRK 20 General Conditions for Resource Consultants Engaged in Industrial Assignments

ABI 20 – Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

Standardavtalet är avsett att användas i industriuppdrag som rör processutveckling. ABI används tillsammans med bygg- och anläggningsbranschens standardavtal ABK 09. Använder man sig av ABI kommer därmed även ABK 09 att gälla för uppdraget genom en hänvisning som finns md i avtalstexten. Avtalet finns även i en äldre version, ABI 09. Kontakta oss om du söker den äldre versionen.

ABI 20 Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

ABI 20 General Conditions for Industrial Consulting Assignments Amendment to ABK

Kontaktperson

Helena Dahlberg

Förbundsjurist

Stockholm

+46 8 762 69 73 +46 72 141 73 52 E-post

Läs mer

Anders Persson

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer

Hänvisa till och bifoga alltid bestämmelserna

Våra standardavtal reglerar vanligt förekommande frågor för industrikonsultuppdrag och  underlättar avtalsprocessen. Tänk på att  det enskilda avtalet som tecknas behöver anpassas efter situationen och förutsättningarna för just det specifika uppdraget.  För att de ska bli gällande för ett uppdrag måste man hänvisa till bestämmelserna i fråga och alla parter i avtalet ska även känna till vad  som anges i dessa. Standardavtalet bör bifogas  vid offert samt vid uppdragsöverenskommelse och avtal.  Hänvisningen till standardavtalet måste vara skriftlig för att undvika otydligheter  och oenighet om vad ni kommit överens om.

Frågor om allmänna bestämmelser?

Har du frågor eller synpunkter gällande våra standardavtal, kontakta förbundsjurist Helena Dahlberg.  Som medlem i Innovationsföretagen har du  även  tillgång till  kostnadsfri juridisk rådgivning  av vår samarbetspartner  Foyen  Advokatbyrå  med  upp till  20 minuter  per ärende.

Standardavtalen omfattas av upphovsrättslagen

Dessa standardavtal  är  framtagna av Innovationsföretagen och kan fritt nyttjas som grund för avtalsförhandlingar och biläggas avtal. Användare får dock inte ändra eller förvanska standardavtalens innehåll. Att använda sig av enskilda formuleringar vid avtalsförhandlingar eller i egna avtal och avtalsmallar är däremot tillåtet.

Ansvar

Innovationsföretagen arbetar för att  de  allmänna bestämmelser som tas fram  är kvalitetsgranskade för att  säkerställa en  hög kvalitet. Bestämmelserna är framtagna i samarbete med  Foyen  Advokatbyrå.  För den engelska översättningen har extern översättare med juridisk expertis anlitats. Innovationsföretagen friskriver sig dock från ansvar för eventuella brister i materialet inklusive de allmänna bestämmelserna och ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd därav.