Hoppa till innehåll

Standardavtal för konsultuppdrag inom industrin

Innovationsföretagen erbjuder standardavtal särskilt anpassade för konsultuppdrag inom industrin för att underlätta avtalsprocessen och minska transaktionskostnaderna. Konsultuppdragen handlar om produktutveckling, produktionsutveckling, systemutveckling, processutveckling och resursuppdrag, ofta mot tillverkande industri. Standardavtalen reglerar vanligt förekommande frågor och finns både på svenska och engelska. Nu kan du ladda ner dessa kostnadsfritt som pdf-er på denna sida.

Avtalen ABIK, ABP och ABRK har uppdaterats 2023 vad gäller hänvisningen till Faktorprisindex för konsulttjänster K21, som ersatt det tidigare K84.

2020 tillkom ABIK, ett helt nytt standardavtal generellt tillämpligt på resultatuppdrag. Samtidigt uppdaterades övriga standardavtal. Bland annat gjordes förenklingar, förtydliganden och  anpassningar till  de  regler om personuppgiftshantering som gäller enligt GDPR.

 Samtliga avtalsversioner finns att ladda ned kostnadsfritt nedan.

Fem olika standardavtal för konsultuppdrag för konsultuppdrag inom industrin – svensk och engelsk version

ABIK 23 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

Standardavtalet ABIK är generellt tillämpbart  för industrikonsultuppdrag  där  konsulten ska leverera  visst resultat  till sin beställare. Avtalet finns även i en äldre version, ABIK 20.

ABIK 23 Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

ABIK 23 General Conditions for Industrial Consulting Assignments

Äldre versioner

ABIK 20 Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

ABIK 20 General Conditions for Industrial Consulting Assignments

ABP 23 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling

Standardavtalet är avsett att användas vid  industrikonsultuppdrag  som huvudsakligen  avser produktutveckling  och konsulten ska leverera  ett visst  resultat till sin beställare. ABP kan användas när konsulten uppdras leverera till exempel en produkt, en prototyp, konstruktionsritningar, med mera. Avtalet finns även i de äldre versionerna, ABP 20 och ABP 12.

ABP 23 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling

ABP 23 General Conditions for Consulting Assignments in Product Development

Äldre versioner

ABP 20 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling

ABP 20 General Conditions for Consulting Assignments in Product Development

ABP 12 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling

ABP 12 General Conditions for Consulting Assignments in Product Development

ABPR 20 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktionsutveckling

Standardavtalet är avsett att användas för industrikonsultuppdrag som huvudsakligen avser produktionsutveckling och konsulten ska leverera visst resultat till sin beställare i form av en handling, till exempel en rapport eller en produktionsplan. Avtalet finns även i en äldre version, ABPR 12.

ABPR 20 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktionsutveckling

ABPR 20 General Conditions for Consulting Assignments in Production Development

Äldre versioner

ABPR 12 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktionsutveckling

ABPR 12 General Conditions for Consulting Assignments in Production Development

ABRK 23 – Allmänna bestämmelser för resurskonsult vid industriuppdrag

Standardavtalet ABRK skiljer sig från de övriga då dessa allmänna bestämmelser är avsedda för resurskonsultuppdrag, där en konsult tillhandahåller personal som utför sitt arbete under beställarens ledning och kontroll. Avtalet finns även i de äldre versionerna ABRK 20 och ABRK 12.

ABRK 23 Allmänna bestämmelser för resurskonsult vid industriuppdrag

ABRK 23 General Conditions for Resource Consultants Engaged in Industrial Assignments

Äldre versioner

ABRK 20 Allmänna bestämmelser för resurskonsult vid industriuppdrag

ABRK 20 General Conditions for Resource Consultants Engaged in Industrial Assignments

ABRK 12 Allmänna bestämmelser för resurskonsult vid industriuppdrag

ABRK 12 General Conditions for Resource Consultants Engaged in Industrial Assignments

ABI 20 – Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

Standardavtalet är avsett att användas i industriuppdrag som rör processutveckling. ABI används tillsammans med bygg- och anläggningsbranschens standardavtal ABK 09. Använder man sig av ABI kommer därmed även ABK 09 att gälla för uppdraget genom en hänvisning som finns md i avtalstexten. Avtalet finns även i en äldre version, ABI 09.

ABI 20 Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

ABI 20 General Conditions for Industrial Consulting Assignments Amendment to ABK

Äldre versioner

ABI 09 Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

ABI 09 General Conditions for Industrial Consulting Assignments Amendment to ABK

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer

Hänvisa till och bifoga alltid bestämmelserna

Våra standardavtal reglerar vanligt förekommande frågor för industrikonsultuppdrag och  underlättar avtalsprocessen. Tänk på att  det enskilda avtalet som tecknas behöver anpassas efter situationen och förutsättningarna för just det specifika uppdraget.  För att de ska bli gällande för ett uppdrag måste man hänvisa till bestämmelserna i fråga och alla parter i avtalet ska även känna till vad  som anges i dessa. Standardavtalet bör bifogas  vid offert samt vid uppdragsöverenskommelse och avtal.  Hänvisningen till standardavtalet måste vara skriftlig för att undvika otydligheter  och oenighet om vad ni kommit överens om.

Frågor om allmänna bestämmelser?

Har du frågor eller synpunkter gällande våra standardavtal, kontakta förbundsjurist Helena Dahlberg.  Som medlem i Innovationsföretagen har du  även  tillgång till  kostnadsfri juridisk rådgivning  av vår samarbetspartner  Foyen  Advokatbyrå  med  upp till  20 minuter  per ärende.

Standardavtalen omfattas av upphovsrättslagen

Dessa standardavtal  är  framtagna av Innovationsföretagen och kan fritt nyttjas som grund för avtalsförhandlingar och biläggas avtal. Användare får dock inte ändra eller förvanska standardavtalens innehåll. Att använda sig av enskilda formuleringar vid avtalsförhandlingar eller i egna avtal och avtalsmallar är däremot tillåtet.

Ansvar

Innovationsföretagen arbetar för att  de  allmänna bestämmelser som tas fram  är kvalitetsgranskade för att  säkerställa en  hög kvalitet. Bestämmelserna är framtagna i samarbete med  Foyen  Advokatbyrå.  För den engelska översättningen har extern översättare med juridisk expertis anlitats. Innovationsföretagen friskriver sig dock från ansvar för eventuella brister i materialet inklusive de allmänna bestämmelserna och ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd därav.