Standardavtal för konsultuppdrag inom industrin

Innovationsföretagen erbjuder standardavtal särskilt anpassade för konsultuppdrag inom industrin för att underlätta avtalsprocessen och minska transaktionskostnaderna. Konsultuppdragen handlar om produktutveckling, produktionsutveckling, systemutveckling, processutveckling och resursuppdrag, ofta mot tillverkande industri. Standardavtalen reglerar vanligt förekommande frågor och finns både på svenska/engelska, digitalt/tryckt och uppdaterad version/tidigare version. Beställ dem i vår webbshop. Som medlem i något av Almegas förbund får du en generös rabatt.

Nya standardavtal för 2020

Samtliga standardavtal har uppdaterats i de senare utgåvorna från år 2020. Bland annat har vi gjort förenklingar, förtydliganden och anpassningar till de regler om personuppgiftshantering som gäller enligt GDPR. ABIK 20 är ett helt nytt standardavtal som är generellt tillämpligt på resultatuppdrag. De tidigare bestämmelserna från 2009 respektive 2012 finns också att beställa i vår webbshop. Samtliga avtal är översatta till engelska.

Lanseringsseminarier

Planen var att hålla seminarier på flera orter under våren, där vi går igenom varför man ska använda standardavtal, när de olika avtalen är tillämpbara och vad de nya avtalen innebär med vår förbundsjurist Helena Dahlberg och Anders Persson, näringspolitisk chef. Med anledning av coronaviruset har vi ställt in dessa tillsvidare. Vi återkommer med information om seminarier senare under året.

Fem olika standardavtal för konsultuppdrag inom industrin

 • ABIK 20 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 
  Standardavtalet ABIK är nytt och generellt tillämpbart  för industrikonsultuppdrag där konsulten ska leverera visst resultat till sin beställare.
 • ABP 20 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling
  Standardavtalet är avsett att användas vid industrikonsultuppdrag som huvudsakligen avser produktutveckling och konsulten ska leverera ett visst resultat till sin beställare. ABP kan användas när konsulten uppdras leverera till exempel en produkt, en prototyp, konstruktionsritningar, med mera. Avtalet finns även i en äldre version, ABP 12.
 • ABPR 20 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktionsutveckling
  Standardavtalet är avsett att användas för industrikonsultuppdrag som huvudsakligen avser produktionsutveckling och konsulten ska leverera visst resultat till sin beställare i form av en handling, till exempel en rapport eller en produktionsplan. Avtalet finns även i en äldre version, ABPR 12.
 • ABRK 20 – Allmänna bestämmelser för resurskonsult vid industriuppdrag
  Standardavtalet ABRK skiljer sig från de övriga då dessa allmänna bestämmelser är avsedda för resurskonsultuppdrag, där en konsult tillhandahåller personal som utför sitt arbete under beställarens ledning och kontroll. Avtalet finns även i en äldre version, ABRK 12.
 • ABI 20 – Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag
  Standardavtalet är avsett att användas i industriuppdrag som rör processutveckling. ABI används tillsammans med bygg- och anläggningsbranschens standardavtal ABK 09. Använder man sig av ABI kommer därmed även ABK 09 att gälla för uppdraget genom en hänvisning som finns med i avtalstexten. Avtalet finns även i en äldre version, ABI 09.

Köp standardavtalen i vår webbshop – ett digitalt abonnemang för företaget eller tryckta avtal

Du köper standardavtalen i vår webbshop. Medlemmar i något av Almegas förbund får en generös rabatt. Observera att du måste skapa ett konto och vara inloggad i webbshoppen för att få rabatten. Välj mellan ett digitalt abonnemang för företaget eller tryckta avtal på papper. Digitala avtal beställs som årsabonnemang och kostar 4.000 kronor för medlemmar, 8.000 kronor för icke medlemmar. Tryckta avtal beställs i buntar om 10 exemplar och kostar 200 kronor/bunt för medlemmar, 600 kronor/bunt för icke medlemmar. Alla priser är exklusive moms.

Hänvisa till och bifoga alltid bestämmelserna

Våra standardavtal reglerar vanligt förekommande frågor för industrikonsultuppdrag och underlättar avtalsprocessen. Tänk på att det enskilda avtalet som tecknas behöver anpassas efter situationen och förutsättningarna för just det specifika uppdraget. För att de ska bli gällande för ett uppdrag måste man hänvisa till bestämmelserna i fråga och alla parter i avtalet ska även känna till vad som anges i dessa. Standardavtalet bör bifogas vid offert samt vid uppdragsöverenskommelse och avtal. Hänvisningen till standardavtalet måste vara skriftlig för att undvika otydligheter och oenighet om vad ni kommit överens om.

Frågor om allmänna bestämmelser?

Har du frågor eller synpunkter gällande våra standardavtal, kontakta förbundsjurist Helena Dahlberg. Som medlem i Innovationsföretagen har du även tillgång till fri juridisk rådgivning av vår samarbetspartner Foyen advokatbyrå upp till 20 minuter per ärende.

Standardavtalen omfattas av upphovsrättslagen

Dessa standardavtal är framtagna av Innovationsföretagen. Mångfaldigande av materialet är förbjudet enligt lag (1960:729) om upphovsrätt. Användare av tryckta avtalsdokument får därmed exempelvis inte kopiera, scanna, trycka, duplicera, maila eller på något sätt hantera avtalen elektroniskt. Avtal och övrigt material får inte heller tillgängliggöras på egen webbplats eller internt nätverk.

Ansvar

Innovationsföretagen arbetar för att de allmänna bestämmelser som tas fram är kvalitetsgranskade för att säkerställa en hög kvalitet. Bestämmelserna är framtagna i samarbete med Foyen advokatbyrå. För den engelska översättningen har extern översättare med juridisk expertis anlitats. Innovationsföretagen friskriver sig dock från ansvar för eventuella brister i materialet inklusive de allmänna bestämmelserna och ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå till följd därav.

Läs mer om standardavtal och mallar.