Industriteknikkonsulter

Innovationsföretagen har tagit fram allmänna bestämmelser för användning vid konsultuppdrag inom industrin. Bestämmelserna finns både som svensk och engelsk version.

ABI 09 – Allmänna bestämmelser för industrikonsultuppdrag

Dessa branschspecifika tillägg till och ändringar av ABK 09 för industrikonsultuppdrag är avsedda att användas i industriuppdrag som rör processutveckling.


ABP 12  Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag vid produktutveckling

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid konsultuppdrag, där uppdragets huvudsakliga omfattning avser produktutveckling. ABP 12 ska användas när konsulten ska leverera ett resultat till beställaren, t.ex. en produkt, en prototyp, konstruktionsritningar, m.m.


ABPR 12 – Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag vid Produktionsutveckling

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för konsultuppdrag där uppdragets huvudsakliga omfattning avser produktionsutveckling och konsulten ska leverera ett fysiskt resultat till beställaren i form av en handling, t.ex. en rapport eller en produktionsplan. ABPR 12 är inte avsedda att användas för uppdrag där konsulten utför programmering i beställarens system, ställer om en produktionslina hos beställaren eller utvecklar/levererar produktionsutrustning åt beställaren.


ABRK 12 – Allmänna Bestämmelser för ResursKonsult vid industriuppdrag

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag där en konsult tillhandahåller personal, en s k resurskonsult, till en beställare för utförande av arbete åt beställaren under beställarens ledning och kontroll.

Enligt ABRK 12 ansvarar konsulten för hur resurskonsulten utför arbetet och ska bl a kostnadsfritt avhjälpa fel. Fel som beror på beställaren, t ex på beställarens arbetsledning och/eller instruktioner, omfattas inte av konsultens ansvar. ABRK 12 innehåller inte rekryteringsförbud, dvs ett förbud för beställaren att rekrytera personal från konsulten.