Världen, marknad, affärer i fokus för branschen

Vår branschöversikt är presenterad. Summeringen: fortsatt tillväxt men också stora förändringar.

STD-företagens branschöversikt är alltid en höjdpunkt, både för våra medlemmar och andra. Strax innan jul presenterades vår nya rapport, framtagen av vår marknadsanalytiker David Cramér, med en djupdykning i branschens utveckling och status. I morse ordnade vi dessutom ett seminarium, där vi fördjupade diskussionen med både David Cramér själv och en klok panel.

Jag vet att listorna i Branschöversikten över ”vem som gått om vem i storlek” och vem som omsätter mest per anställd alltid lockar till läsning.

Men nog så viktigt är att se den större bilden. Och det finns verkligen några stora förändringar som hela branschen har gått igenom och som fortsätter att vara viktiga.

En stor trend är internationaliseringen. Allt fler företag i branschen söker sig ut till andra länder. Samtidigt söker sig allt fler aktörer från både Europa och USA till Sverige och vår goda marknad. Fortfarande präglas den svenska marknaden av svenska arbetssätt, det svenska språket och självfallet även svenska aktörer. Men det ändras. Långsamt men mycket tydligt.

”Vägen från en klassisk konsultaffär, där kunden betalar per timma, till något nytt är inte enkel, men något som många just nu funderar mycket på.”

En annan trend, som även fick en del utrymme under dagens diskussion är marknadens utveckling. Vi har under ett antal år haft väldigt mycket att göra, med resursbrist som en tydlig konsekvens. Inför 2018 lär några marknader svalna något, men allt talar för att vi även under det kommande året kommer att ha väldigt mycket att göra. Därmed kommer resursbristen att vara ett problem även för 2018. Och framåt.

Slutligen, den fråga som väckte mest diskussion under och efter seminariet i morse: hur jobbar vi, vad är det vi säljer och hur tar vi betalt för det? Vägen från en klassisk konsultaffär, där kunden betalar per timma, till något nytt är inte enkel, men något som många just nu funderar mycket på. Fastprismodeller? Incitamentsmodeller av olika slag? Patent? Produkter? Vi vet att våra företag skapar stora värden för sina kunder, men hur kan vi ta betalt för detta? Mycket talar för att olika företag kommer att söka olika svar på denna fråga.

Alla STD-företagens medlemmar har fått en egen version av vår Branschöversikt utskickad. Vill du beställa fler eller om du av olika anledningar inte fått den så kan du köpa ditt eget exemplar här.

*

Under våren bjuder vi in spännande gäster till vår samtalsserie ”Svenska Teknik&Designföretagen samtalar med” för att diskutera aktuella och relevanta ämnen. Samtalet kommer bjuda på allt från kloka insikter, större kännedom om gästen, framtidsutsikter och reflektioner av vår samtid. 7 februari kl 8.30 -9.00 samtalar vi med första gästen, Jessica Rosencrantz (M), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson.
Välkommen!

Läs mer och anmäl dig här

*

I helgen kommer mamma på besök från västkusten. Då fixar vi middag, såklart. Confiterade anklår. Snabbt fixat från frysdisken hos Picard. Det, tillsammans med potatisgratäng, hoppas jag duger när mamma är på besök.

Trevlig helg!