Hoppa till innehåll

Framtiden är ljus, trots ett och annat moln vid horisonten. För förbundet, för sektorn och för vårt gemensamma projekt, samhället.

På min sista dag på jobbet på Innovationsföretagen vill jag blicka framåt. Vi ska lära av historien, bygga på erfarenheterna vi gjort, inte göra om gamla misstag.

Men vi ska inte tillbaka. Det var inte bättre förr. Och även om det finns utmaningar på kort och lång sikt är det inget vi inte med gemensamma krafter kan hantera.

Framtiden för arkitekten är fantastisk. Kombinationen av ett humanistiskt, ingenjörsmässigt och problemlösande förhållningssätt behövs på så många ställen och borde nyttjas av så många fler.

Framtiden för ingenjören är fantastisk. Vårt samhälle och vårt näringsliv behöver fler som kan lösa problem, som förstår komplexa sammanhang, som kombinerar det teoretiska med det väldigt praktiska, som tar ansvar och som vill förändra. Ingenjörskunnandet är respekterat, men borde ändå nyttjas mycket mer och i fler sammanhang.

Framtiden för konsultföretagen är fantastisk. Smörjmedlet för branscher i förändring, klustren av experter som stärker varandra och blir bättre i sina uppdrag, det flexibla och dynamiska näringslivets spjutspets: allt detta har blivit en nödvändighet för det moderna näringslivets utveckling. Det är en bransch som visar vägen för resten av näringslivet.

Framtiden för innovativa företag är fantastisk. I tider av snabb förändring behövs också nya lösningar. Ny teknik, nya arbetssätt, nya kulturer kräver också innovatörer i alla led. Innovation må vara ett utslitet begrepp. Men det finns inget viktigare än kreativitet, nytänkande och innovation om vi ska klara framtidens stora och dramatiska utmaningar.

Framtiden för vårt gemensamma förbund, Innovationsföretagen, är fantastisk. Behovet av samverkan och kraftsamling är extra stort när omvärlden utmanar. Och med ett bra nätverk hos medlemmarna, ett fokuserat arbete på de allra viktigaste bransch- och arbetsgivarfrågorna och med stöd av ett kompetent kansli och en engagerad styrelse är det en plattform som kommer att stå stadigt på både kort och lång sikt.

Men trots att en hel del i dessa valtider målar en mörk bild av vårt samhälle och våra utmaningar är jag även optimistisk inför framtiden för samhället i stort. Vi har det bättre än någonsin. Sverige klarar sig bättre än jämförbara länder, nästan oavsett vilka parametrar vi tittar på. Stora delar av världen runt om oss är orättvis, ojämlik och utmanande på många sätt, men även den har på väldigt många sätt blivit bättre. Och framför allt – vi har förutsättningar som aldrig tidigare för att lösa framtidens problem och utmaningar.

Vi behöver jobba hårt även framöver. Vi har utmaningar: de löser inte sig själva. Vi måste alla hjälpas åt.

Men gör vi det – och om vi nyttjar arkitekter, ingenjörer, lärare, ekonomer, poliser, elektriker, socionomer, läkare, antropologer, kockar, jurister, plåtslagare – och kanske en och annan näringspolitisk expert, arbetsrättsjurist eller förbundsdirektör – så kommer vi att kunna bygga en ännu bättre framtid. För oss själva. Och för kommande generationer.

*

Detta blir min sista blogg i detta uppdrag. Nu tar nya krafter vid. Själv byter jag fokus mot egen verksamhet. Vill du fortsätta hålla kontakt med mig så sök upp mig på LinkedIn eller någon annan lämplig plattform. Jag lovar att inte bli hemlig.

Hoppas du som läser detta får en fin sommar. Själv ska jag ta hand om min familj, läsa mycket böcker, slipa lite på golfsvingen och kanske måla någon akvarell. Och så löftet från förra sommaren: bada varje dag, oavsett förutsättningarna.

Även min sommar, höst och framtid ser ljus ut.

/magnus