Hoppa till innehåll

Om Sverige ska klara klimatomställningen behövs en plan för att minska energianvändningen i befintliga byggnader, skriver Magnus Höij samt representanter för byggbranschen och Fossilfritt Sverige i Dagens Samhälle.

Sverige riskerar att missa en växande exportmarknad om vi inte hänger med inom energieffektivisering. Omvärlden, som inte har samma andel förnybar energi som vi, behöver bra teknik och metoder. Något som svenska företag kan bidra med.

För att få fart på energieffektiviseringen behövs en framsynt plan med incitament och effektiva styrmedel. En sådan plan bör bland annat innehålla följande åtgärder:

  • Kartlägg och beakta de samhällsvinster som uppstår när man energirenoverar, exempelvis bättre inomhusmiljöer och förbättrade offentliga miljöer i utsatta områden.
  •  Erbjud ”energirot” till alla fastighetsägare för att överbrygga skillnaden mellan fastighetskostnaden och den samhällsoptimala kostnaden.
  • Erbjud gröna lån med fördelaktig ränta för energirenovering av fastigheter.
  • Skärp tillsynen av ny- eller ombyggda hus genom att mäta och verifiera energianvändningen.

Vi står inför ett avgörande strategiskt val när det gäller hur vi ska återstarta ekonomin. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler kan regeringen skapa mängder av nya, gröna jobb.

Samtidigt leder det till minskad energianvändning och ökad livskvalitet för miljontals svenskar i form av förbättrade inomhusmiljöer och offentliga miljöer. Vi får ett bättre, mer energieffektivt och hållbart Sverige.

Läs hela debattinlägget i Dagens Samhälle här.