Hoppa till innehåll
Pedro Lastra Unsplash

Vår vision och värdegrund

Vision

Tillsammans skapar vi det goda samhället genom innovativ design. Hos oss föds idéer som blir världsledande lösningar.

Med det menar vi

Våra medlemmar är experter som leder näringslivs- och samhälls­utvecklingen genom innovation och förädlingsprocesser. De driver skapandet av nästa generations hållbara byggnader, av framtidens infrastruktur och framtagandet av morgondagens tekniska och affärsmässiga lösningar. Innovations­företagens medlemmar står för en mycket stor del av den forskning och innovation som bedrivs inom arkitekt- och ingenjörsområdet i Sverige. På en global marknad är branschen en drivande aktör för att bidra med högkvalificerad kunskap och forskning till både näringsliv och offentlig sektor.

Värderingar

Innovations­företagen har identifierat ett antal värderingar som tillsammans skapar en värdegrund som genomsyrar hela branschen.

Utvecklingsoptimister

Vi tror på ny teknik och innovation som en i grunden god kraft som ger möjligheter att lösa de utmaningar som världen och Sverige möter.

Innovations­företagen står för kunskap, expertis och ett faktabaserat förhållningssätt.

Inkluderande

Vi tror på att stora utmaningar löses bättre i samverkan och på kraften i mångfald och olika perspektiv

Innovations­företagen står för gränsöverskridande möten mellan kunskapsintensiva företag från olika discipliner.

Kreativa

Vi tror på ett nyskapande där idéer är bränslet i ett ständigt framåtskridande.

Innovations­företagen står för konstruktiva lösningar där endast fantasin sätter gränsen för vad innovationer kan åstadkomma.