Vår vision och vårt uppdrag

Innovativ design för smarta samhällen

Vision

Vi skapar det smarta samhället genom innovativ design. Hos oss föds idéer som blir världsledande lösningar.

Med det menar vi

Våra medlemmar är experter som leder näringslivs- och samhälls­utvecklingen genom innovation och förädlingsprocesser. De driver skapandet av nästa generations hållbara byggnader, av framtidens infrastruktur och framtagandet av morgondagens tekniska och affärsmässiga lösningar. Innovations­företagens medlemmar står för en mycket stor del av den forskning och innovation som bedrivs inom arkitekt- och ingenjörsområdet i Sverige. På en global marknad är branschen en drivande aktör för att bidra med högkvalificerad kunskap och forskning till både näringsliv och offentlig sektor.

Uppdrag

”Innovations­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.”

Med det menar vi:

Innovations­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vi representerar arkitekt- och ingenjörs­företag. Innovations­företagen ska vara en stark röst i samhällsdebatten och driva de sakfrågor som förenar våra medlemmar. Innovations­företagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar så att de kan vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Det gör vi dels genom att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla konkurrenskraftiga tjänste­företag, dels genom att tillsammans med Almega erbjuda högkvalitativ medlemsservice och rådgivning.