Hoppa till innehåll

Vi, Almega och Svenskt Näringsliv

Innovations­företagen ingår i förbundsgruppen Almega, som är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation för tjänstesektorn. Medlemmarna i Almegas förbund, omkring 11500 företag med cirka 600 000 medarbetare tillsammans, representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Almega arbetar närings- och arbetsgivarpolitiskt med att påverka beslutsfattare i frågor som är gemensamma för alla tjänste­företag, såsom företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor, och bedriver tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra kollektivavtal.

Du som har ett bransch- och arbetsgivarmedlemskap i Innovations­företagen får genom Almegas experter tillgång till personlig arbetsgivarservice och förhandlingsstöd, och professionell rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och pensionsfrågor. Almega bistår också med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar.

”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”

Innovations­företagens medlemmar är per automatik också medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 48 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med totalt över 1 500 000 medarbetare. Svenskt Näringsliv driver frågor och områden som är viktiga och gemensamma för alla företag i Sverige oavsett bransch, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur.

Vi som arbetar på Innovations­företagen arbetar mycket tätt med medarbetarna på Almega och de andra förbunden inom Almega som vi delar huvudkontor med i Stockholm, och ingår också i en rad samverkansprojekt och arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv.

Innovations­företagen finns representerade i både Almegas och Svenskt Näringslivs styrelser.

Alla förbund inom Almega

Kompetensföretagens logotyp
Innovationsföretagens logotyp
TechSveriges logotyp
Medieföretagens logotyp
Tjänsteförbundens logotyp
Tjänsteföretagens logotyp
Tågföretagens logotyp
Vårdföretagarnas logotyp