Regioner

Innovationsföretagen arbetar för att stärka den regionala verksamheten. Vi har idag flera verksamma regioner, med egen styrelse och aktivitetsplaner.

Syftet med den regionala verksamheten är bland annat att:

  • driva branschfrågor lokalt/regionalt genom att påverka kunder, myndigheter och politiker.
  • stimulera kollegial samverkan och inspirera varandra till utveckling.
  • arrangera föreläsningar, kurser, utbildningar för kompetensutveckling.
  • ha nära samverkan med utbildningsforum på orten för att kunna påverka kompetensförsörjningen i regionen.
  • ha ett gemensamt forum för arbetsgivarfrågor.

 

På följande platser finns regional verksamhet idag

Innovationsföretagen Norrbotten (Luleå)

Ordföranden kommer att utses på nästa årsmöte (hösten 2021).
Region Norrbotten har även sitt eget pris ”Kompassen” som delas ut varje år till en konsult och ”Fyren” som delas ut till en beställare. Läs mer här

Innovationsföretagen Kronoberg (Växjö)

Sara Andersson
WSP Sverige AB
sara.andersson@wsp.com

Innovationsföretagen Sydost (Kalmar)

Alexandra Algotsson
ATRIO arkitekter
alexandra.algotsson@atrio.se

Innovationsföretagen Väst (Göteborg)

Tove Karnstedt
Tyréns
tove.karnstedt@tyrens.se

Innovationsföretagen Syd (Malmö)

Planeras få igång verksamhet under 2022.