Hoppa till innehåll

Regioner

Innovationsföretagen arbetar för att stärka den regionala verksamheten. Vi har idag flera verksamma regioner, med egen styrelse och aktivitetsplaner.

Syftet med den regionala verksamheten är bland annat att:

  • Driva branschfrågor lokalt/regionalt genom att påverka kunder, myndigheter och politiker.
  • Stimulera kollegial samverkan och inspirera varandra till utveckling.
  • Arrangera föreläsningar, kurser, utbildningar för kompetensutveckling.
  • Ha nära samverkan med utbildningsforum på orten för att kunna påverka kompetensförsörjningen i regionen.
  • Ha ett gemensamt forum för arbetsgivarfrågor.

På följande platser finns regional verksamhet idag

Kontakta respektive ordförande om du vill veta mer om verksamheten.

Kontakta Innovationsföretagen  om du önskar få inbjudningar till seminarier och kurser som arrangeras regionalt.

Innovationsföretagen Väst (Göteborg)

Tove Karnstedt
Tyréns
tove.karnstedt@tyrens.se

Innovationsföretagen Kronoberg (Växjö)

Anna Harju
LBE Arkitekt
anna.harju@lbearkitekt.se

Innovationsföretagen Sydost (Kalmar)

Jacob Lindahl
Projektbyggaren Teknik Syd
jacob.lindahl@projektbyggaren.se

”Vilande” regional verksamhet

Innovationsföretagen Norrbotten (Luleå)
Verksamheten är för närvarande vilande.
Region Norrbotten har även sitt eget pris ”Kompassen” som delats ut under flera år till en konsult och ”Fyren” som delas ut till en beställare.

Innovationsföretagen Syd (Malmö)
Verksamheten är för närvarande vilande.