Regioner

Innovationsföretagen arbetar för att stärka den regionala verksamheten. Vi har idag flera verksamma regioner, med egen styrelse och aktivitetsplaner.

Syftet med den regionala verksamheten är bland annat att:

  • driva branschfrågor lokalt/regionalt genom att påverka kunder, myndigheter och politiker.
  • stimulera kollegial samverkan och inspirera varandra till utveckling.
  • arrangera föreläsningar, kurser, utbildningar för kompetensutveckling.
  • ha nära samverkan med utbildningsforum på orten för att kunna påverka kompetensförsörjningen i regionen.
  • ha ett gemensamt forum för arbetsgivarfrågor.

 

På följande platser finns regional verksamhet idag:

Innovationsföretagen Norrbotten (Luleå)

Magnus Lindqvist
Sweco Civil AB
magnus.lindqvist@sweco.se
Region Norrbotten har även sitt eget pris ”Kompassen” som delas ut till en konsult och ”Fyren” som delas ut till en beställare. Läs mer här

Innovationsföretagen Kronoberg (Växjö)

Sara Andersson
WSP Sverige AB
sara.andersson@wsp.com


Innovationsföretagen Sydöst (Kalmar)

Mattias Samby
ATRIO arkitekter
mattias.samby@atrio.se

Innovationsföretagen Väst (Göteborg)

Annika Aarthun
Wikström AB
annika.aarthun@wikstromab.se