Konkurrensrättsliga riktlinjer

Innovationsföretagen och Almegas övriga förbund är sammanslutningar av företag som är konkurrenter inom sina respektive branscher. Detta medför viss risk för att ämnen som är känsliga för konkurrensen av oaktsamhet diskuteras på möten i Almegas och förbundens regi.

Medlemsföretagen riskerar därigenom att agera i strid med konkurrensreglerna (kartell). Brott mot konkurrensreglerna kan medföra böter och i vissa fall även näringsförbud för personer i ledande befattningar.

För att kunna agera riktigt är det viktigt att våra medlems­företag är medvetna om vilka ämnen som inte får beröras i diskussioner konkurrenter emellan. Som stöd för det finns dessa konkurrensrättsliga riktlinjer, som är gemensamma för samtliga förbund inom Almega.