Hoppa till innehåll

Uthyrningslagen – tolkning och tillämpning

Från och med den 1 oktober 2024 börjar den nya 24-månadersregeln i uthyrningslagen att tillämpas i praktiken.

De flesta av innovationssektorns konsulter är inte anställda i syfte att hyras ut för att arbeta under kundföretagets ledning och kontroll. De berörs därför inte av uthyrningslagen. Uthyrningslagens regler blir bara tillämpliga i de fall det handlar om ”bemanning”.

Trots detta skulle det kunna inträffa att resurskonsulter i bemanningsliknande uppdrag i undantagsfall, under vissa förhållanden, skulle kunna bedömas som bemanning. Det är i sådana fall viktigt att ha kännedom om uthyrningslagens 24-månadersregel, som aktualiseras när bemanningspersonal har varit hos en och samma kund (på samma driftsenhet) under 24 månader (under en 36-månaders period).

När bemanningspersonal, som är anställd i syfte att hyras under kundföretagets ledning och kontroll, har varit i uppdrag hos ett och samma kundföretag under 24 månader (tiden börjar räknas fr.o.m. 1 oktober 2022) blir kunden skyldig enligt uthyrningslagen 12a § att erbjuda personen antingen tillsvidareanställning eller två månadslöner.

Bedömningen av om konsulten anses arbeta med ”bemanning” beror på omständigheterna i det aktuella fallet, där flera faktorer kan spela in. Mer om det här kommer vi att diskutera under webbinariet. Vi kommer att gå igenom hanteringen av den nya regeln samt hur affärsavtal, anställningsavtal och den faktiska situationen kan påverka bedömningen av om uthyrningslagen blir tillämplig.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till chefer, HR och VD på Innovationsföretagens medlemsföretag.

Föreläsare

Jacob Stenblom, tillträdande förhandlingschef och Carl Fläring, förbundsjurist, Innovationsföretagen

Praktiska detaljer

Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatt under webbinariet. Länk till webbinariet skickas ut dagen innan.

Avgift

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till Innovationsföretagens medlemmar.

Kontaktperson

Helena Arvidsson, +46 70 3456983, helena.arvidsson@innovationsforetagen.se

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle
Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}