Hoppa till innehåll
Bransch- och arbetsgivarmedlemskap

Bransch- och arbetsgivarmedlemskap

I tillägg till vår branschverksamhet – som ger direkt tillgång till ett värdefullt kontaktnät av branschkollegor och experter, och möjlighet att delta i vårt gemensamma arbete med alltifrån formulering av branschgemensamma utmaningar till påverkansaktiviteter – får du personlig arbetsgivarservice och förhandlingsstöd genom Almega och Arbetsgivarguiden, och tecknar bransch­anpassade och flexibla kollektivavtal.

Arbetsgivarguiden

Almegas kunskapsbank på webben innehåller aktuell information om ditt/dina kollektivavtal, svar på frågor kring pension, försäkringar, lön, lagar, arbetsmiljö och annat som rör din roll som arbetsgivare och chef, och mallar, checklistor och blanketter för nedladdning.

Bransch­anpassade och flexibla kollektivavtal

Innovationsföretagen tecknar kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för innovationssektorn.

Personlig rådgivning och förhandlingsstöd

Erfarna förhandlare och experter ger dig personlig rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön-, pension- och försäkringsfrågor, och bistår med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar. Som bransch- och arbetsgivarmedlem kan du alltid kontakta Almegas rådgivare för att få svar på dina frågor, via telefon eller mail.

Kurser och utbildningar

Almega och Innovations­företagen erbjuder allmänna och skräddarsydda kurser och utbildningar inom områdena arbetsrätt, avtal, lön och arbetsmiljö.

Affärsetiska riktlinjer
Våra affärsetiska riktlinjer har till syfte att ge Innovations­företagens medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Läs riktlinjerna här.

Vad kostar det då?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek och antal anställda. Det går också en avgift till Svenskt Näringsliv. Den är beroende av om du har fler eller färre än 250 anställda.

Om företaget har fler än 250 årsanställda eller tillhör en koncern med fler än 250 anställda ber vi er kontakta intresseanmalningar@almega.se för att räkna ut medlems­avgiften.

BLI MEDLEM

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket. Läs gärna mer om vad som krävs för att bli medlem i Innovationsföretagen nedan.

Din ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Innovationsföretagen!

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.

  • Organisationsnummer saknas eller är felaktigt. Om ni inte har ett svenskt organisationsnummer, skicka istället en manuell intesseanmälan till intresseanmalningar@almega.se