Konkurrensrättsliga riktlinjer

Almegas förbund är sammanslutningar av företag som är konkurrenter inom sina respektive branscher. Detta medför viss risk för att ämnen som är känsliga för konkurrensen av oaktsamhet diskuteras på möten i Almegas och förbundens regi.

Medlemsföretagen riskerar därigenom att agera i strid med konkurrensreglerna (kartell). Brott mot konkurrensreglerna kan medföra böter och i vissa fall även näringsförbud för personer i ledande befattningar.

Det är således viktigt att Almegas medlemsföretag är medvetna om att vissa ämnen inte får beröras i diskussioner mellan konkurrenter.