Hoppa till innehåll

Omställnings- och kompetensstöd för kompetens­utveckling

Med CSN:s och TRR:s ekonomiska stöd kan nu många yrkesverksamma studera med en ersättning på uppemot 80 procent av sin lön.

Den 1 oktober 2022 infördes fler möjligheter till kompetens­utveckling. Nu får medarbetare olika möjligheter att fortsätta studera och mitt i livet stärka sin ställning på arbetsmarknaden. De handlar om kompetens­utveckling utöver den vanliga som sker på bekostnad av arbetsgivaren inom ramen för medarbetarens roll.

Den viktigaste reformen för att stärka möjligheterna till fortsatta studier mitt i livet är det nya offentliga omställningsstudiestödet. Stödet innebär att yrkesverksamma som uppfyller vissa kriterier och vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden kan få ett nytt högre studiebidrag samt lån i upp till 44 veckor för att kunna gå ned i arbetstid under studierna.

Omställningsstudiestödet finansieras av CSN och kompletteras med ytterligare ett ekonomiskt stöd från TRR Trygghetsrådet för de som är anställda på ett företag som har kollektivavtal. Med CSN:s och TRR:s ekonomiska stöd kan nu många yrkesverksamma studera med en ersättning på uppemot 80 procent av sin lön.

TRR kommer inte bara ge stöd för längre utbildningar, tillsammans med CSN. Det finns även andra stöd för medarbetarna under pågående anställning, som t.ex. rådgivning och kortvarigt utbildningsstöd.

Innovations­företagen arbetar för att öka utbudet på flexibla kurser på universitet, högskolor och inom yrkeshögskolan. Flexibla kurser som passar för yrkesverksamma; digitala, på distans, med flexibel kursstart och i anpassad studietakt vilket skulle göra det möjligt för fler att vidareutbilda sig och bli möjliga att rekrytera också till innovationssektorn.

Hos Avtalat kan ni få stöd och hjälp med frågor angående de olika stöden och hur ansökan går till hos TRR. Nedan hittar du relevant information från Almega, TRR och Avtalat.

ALMEGA

Almega har sammanställt vad det nya omställningsstudiestödet innebär och hur de arbetar med frågan.

TRR

På TRRs hemsida svarar deras vd Johan Lagerhäll på de viktigaste frågorna om det nya omställningsstudiestödet.

Avtalat

Avtalat erbjuder samlad information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Här hittar ni information både om kompetensstöd och omställningsstöd.

TRR

TRR har även tjänster som vägledning, rådgivning och andra ekonomiska stöd för att anslutna företag och medarbetare ska få rätt förutsättningar för lyckade omställningsprocesser och ett livslångt lärande.