Omställnings- och kompetensstöd för kompetens­utveckling

Den 1 oktober 2022 infördes fler möjligheter till kompetens­utveckling. Nu får medarbetare olika möjligheter att fortsätta studera och mitt i livet stärka sin ställning på arbetsmarknaden. De handlar om kompetens­utveckling utöver den vanliga som sker på bekostnad av arbetsgivaren inom ramen för medarbetarens roll.

Den viktigaste reformen för att stärka möjligheterna till fortsatta studier mitt i livet är det nya offentliga omställningsstudiestödet. Stödet innebär att yrkesverksamma som uppfyller vissa kriterier och vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden kan få ett nytt högre studiebidrag samt lån i upp till 44 veckor för att kunna gå ned i arbetstid under studierna.

Omställningsstudiestödet finansieras av CSN och kompletteras med ytterligare ett ekonomiskt stöd från TRR Trygghetsrådet för de som är anställda på ett företag som har kollektivavtal. Med CSN:s och TRR:s ekonomiska stöd kan nu många yrkesverksamma studera med en ersättning på uppemot 80 procent av sin lön.

TRR kommer inte bara ge stöd för längre utbildningar, tillsammans med CSN. Det finns även andra stöd för medarbetarna under pågående anställning, som t.ex. rådgivning och kortvarigt utbildningsstöd.

Innovations­företagen arbetar för att öka utbudet på flexibla kurser på universitet, högskolor och inom yrkeshögskolan. Flexibla kurser som passar för yrkesverksamma; digitala, på distans, med flexibel kursstart och i anpassad studietakt vilket skulle göra det möjligt för fler att vidareutbilda sig och bli möjliga att rekrytera också till innovationssektorn.

Hos Avtalat kan ni få stöd och hjälp med frågor angående de olika stöden och hur ansökan går till hos TRR. Nedan hittar du relevant information från Almega, TRR och Avtalat.

 

Tips på kompetens­utveckling!

Svenska utbildningssajter

studier.se/

utbildning.se

Yrkeshögskolan

Swedsoft

Mälardalens högskola

Samlingssajter för öppna utbildningsresurser (OER)

ocw.mit.edu

oli.cmu.edu

oercommons.org/

 

Internationella utbildningsplattformar

coursera.org

edx.org

udacity.com

Internationella sökmotorer/plattformar från studerandes perspektiv

my-mooc.com/en

classcentral.com/

mooclab.club/home/

Onlinebaserade utbildnings­företag

edureka.com

udemy.com

Övriga länkar

bqualified.se/webb/

fkg.se