Hoppa till innehåll

Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader (LI2023/02459)

Innovationsföretagen har svarat på remissen.

Innovationsföretagen är positiv till förslaget

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till införande av gränsvärden för klimatdeklaration av byggnader till 2025. Gränsvärden måste införas snarast möjligt.

Innovationsföretagen menar också att:

  • Föreslagna gränsvärden inte är tillräckliga utan bör minst ligga i linje med målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn. Gränsvärden bör vara minst 25% lägre än medianen i referensvärdesstudien till 2025.
  • Även klimatpåverkan från markarbeten bör inkluderas i klimatdeklarationen.
  • Gränsvärden behöver skärpas tidigare än efter fem år.
  • Klimatdeklarationerna måste omfatta fler delar av livscykeln.
  • Klimatdeklaration bör utföras av certifierad expert

Status
Besvarad

Från
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Svar senast
31 maj 2024

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer