Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Innovations­företagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 21 träffar.

Forskning och innovation

Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på promemorian; Fi2019/03515/S1, Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

6 december 2019

Betaltider

Krav på rapportering av betalningstider” (N2019/01251/KSR)

Inom Näringsdepartementet pågår ett förberedelsearbete för att införa krav på rapportering av betaltider. Syftet med åtgärden är att stödja näringslivets frivilliga initiativ att arbeta med att korta betaltider i Sverige. Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på rapporten och lämnat rekommendationer kring det fortsatta arbetet.

28 juni 2019

Kompetensförsörjning

Remissvar: STRUT – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan”, SOU 2019:6.Utredaren har presenterat en rapport med förslag kring lärosätenas framtida styrning och resurstilldelning. Innovationsföretagen menar att det finns brister i underlaget och att det inte kan ligga till grund för en genomgripande reform.

21 juni 2019

Remissvar: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

29 oktober 2018

Remissvar: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

6 juni 2018

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider

  Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

23 maj 2018

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77

STD-företagen har svarat på inkommen remiss.

8 januari 2018

Infrastruktur+1

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (N2017/05430/TIF)

STD-företagen har svarat på remissen.

30 november 2017

Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

STD-företagen har svarat på remissen.

31 augusti 2017

Bostadsbyggande

Samråd om ny översiktsplan för Stockholm

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 7 november 2016 att genomföra samråd om en ny översiktsplan för Stockholm. STD-företagen har lämnat remissvar.

10 januari 2017

Visa fler