Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Innovations­företagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 18 remisser

Remissvar: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

29 oktober 2018

Remissvar: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

6 juni 2018

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider

  Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

23 maj 2018

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77

STD-företagen har svarat på inkommen remiss.

8 januari 2018

Infrastruktur+1

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (N2017/05430/TIF)

STD-företagen har svarat på remissen.

30 november 2017

Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

STD-företagen har svarat på remissen.

31 augusti 2017

Bostadsbyggande

Samråd om ny översiktsplan för Stockholm

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 7 november 2016 att genomföra samråd om en ny översiktsplan för Stockholm. STD-företagen har lämnat remissvar.

10 januari 2017

Upphandling Tekniska konsulttjänster 16/344

Svenska Teknik&Designföretagen har lämnat remissvar till Göteborgs Stad, Upphandlingsbolaget.

8 september 2016

Hållbarhet

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning (dnr 1694/2016)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

22 augusti 2016

Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)

Svenska Teknik&Designföretagen har lämnat remissvar över betänkandet Gestaltad livsmiljö.

14 mars 2016

Visa fler