Hoppa till innehåll
Innovationsföretagen utbildning för konsulter. Bild Shutterstock.

Juridik för konsulter ABK – AB/ABT

Innovationsföretagen erbjuder kurser inom ABK och AB/ABT

Schemalagda kurser

Vi erbjuder schemalagda halvdagskurser i standardavtalet ABK 09. Se ”Grundkurs i ABK 09” nedan. Kursen hålls via teams.

Företagsinterna kurser till fördelaktigt medlemspris

Är ni flera på företaget som behöver gå samma kurs eller behöver ni en skräddarsydd utbildning för just era behov? Behöver ni utbilda er inom AB/ABT? Vi erbjuder företagsinterna kurser till fördelaktigt medlemspris – på plats hos er eller via teams.

Kontakta helena.arvidsson@innovationsforetagen.se för offert på internt genomförande på ert företag.

Uppdragsledarutbildning i Göteborg och Stockholm

Innovationsföretagen erbjuder ett skräddarsytt utbildningsprogram för uppdragsledare i Göteborg och Stockholm. 

Kursledare

Carl Fläring, förbundsjurist på Innovationsföretagen.

I sin roll som förbundsjurist på Innovationsföretagen fokuserar han främst på de viktiga juridiska ramvillkor som arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar med, samt de affärskontrakt som förhandlas inom Byggandets Kontraktskommitté, BKK.

Grundkurs i ABK 09 (halvdag)

Kursen utgår från vad du som konsult bör känna till om ABK för att hantera och förstå ditt uppdrag och din beställare.

Kursen hålls  digitalt/via teams under 2024.

Är ni många på företaget som behöver gå samma kurs? Eller behöver ni en skräddarsydd utbildning för just era behov? Kontakta oss för offert på internt genomförande på ert företag.

Kursen ger svar på följande grundläggande frågeställningar:

 1. Varför ska man använda ABK 09?
 2. Hur får jag ABK 09 att gälla för mitt uppdrag?
 3. Hur hittar jag rätt i standardavtal och administrativa föreskrifter?
 4. Vad ingår i mitt uppdrag och varför är det viktigt?
 5. Vad gör jag om det tillkommer något nytt i uppdraget eller något ändras?
 6. Vilka personer i vår organisation ska utföra uppdraget?
 7. Vad gör jag om jag inte hinner leverera i tid?
 8. Vad gör jag om kunden tycker att jag orsakat en skada eller gjort något fel?
 9. Vad gör jag om kunden inte betalar?
 10. Vad gör jag om kunden avbeställer eller häver avtalet?

Målgrupp/förkunskaper

Kursen vänder sig till alla som arbetar på arkitekt- eller teknikkonsultföretag och kommer i kontakt med ABK 09 i sin yrkesroll. Antingen som en introduktion till standardavtalet eller en uppfräschning av befintliga kunskaper. Inga förkunskaper krävs.

Villkor och avbokningsregler
Se ”Övriga kurser” nedan.

Fördjupningskurs i ABK 09 (halvdag)

Inga tillfällen är schemalagda just nu. Kontakta oss för offert på internt genomförande på ditt företag.

Under denna kurs går vi igenom tolknings- och tillämpningsfrågor i uppdrag med ABK som riskerar att leda till tvister. Med utgångspunkt i ett antal tvister från allmänna domstolar fördjupar vi oss i:

 • Konkreta frågeställningar som uppkommer vid tillämpning av ABK
 • Hur respektive part agerat och resonerat i specifika tvistesituationer
 • Lärdomar som kan dras och hur liknande problem kan förebyggas.

Den som vill har även möjlighet att ta upp egna exempel på tvistesituationer för en analyserande diskussion i gruppen. Kursen hålls digitalt men med goda möjligheter till interaktion och diskussion.

Målgrupp/förkunskaper

Kursen är anpassad till arkitekter och tekniska konsulter med grundläggande kunskaper om ABK. För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi därför att deltagarna först tillgodogjort sig grundläggande kunskaper om standardavtalet ABK, se vår kurs ”Grundkurs i ABK 09”, men det är inget krav för deltagande.

Du som deltar förutsätts delta aktivt och bidra till diskussioner utifrån egna erfarenheter.

Villkor och avbokningsregler
Se ”Övriga kurser” nedan.

Juridik för konsulter – fördjupningskurs (halvdag)

Under denna halvdagskurs fördjupar vi oss i tillämpningen av standardavtalen och närliggande frågor. Vid kursen läggs också särskild vikt vid fördjupade diskussioner och erfarenhetsutbyte med kollegorna i branschen.

Inga tillfällen är schemalagda just nu. Kontakta oss för offert på internt genomförande på ditt företag.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Fördjupning i väsentliga delar av ABK
 • Vad händer i domstolarna – sammandrag av årets domstolsavgöranden
 • Att arbeta i uppdrag med fast arvode
 • Att tänka på vad gäller personuppgiftsbiträdesavtal som kontraktshandling
 • Särskilda frågor när avtalet går via en konsultmäklare
 • När uppstår konflikter i konsultuppdrag och hur kan vi förebygga att konflikter uppstår?
 • Framåtblick – hur kommer konsultbranschen utvecklas framöver och ger standardavtalen rätt förutsättningar för utveckling?

Målgrupp/förkunskaper

Deltagande i denna kurs förutsätter att du har grundläggande kunskaper i ABK och erfarenhet av att tillämpa ABK i arbete som arkitekt eller teknisk konsult. Du som deltagare förutsätts delta aktivt i denna fördjupningskurs och bidra till diskussioner utifrån egna erfarenheter och kunskaper.

Villkor och avbokningsregler
Se ”Övriga kurser” nedan.

Att arbeta i projekt med ABK 09 (heldagskurs)

Inga tillfällen är schemalagda just nu. Kontakta oss för offert på internt genomförande på ditt företag.

Standardavtalet ABK 09 är ett av konsultsidans viktigaste affärsverktyg. Denna kurs utgår från vad du som konsult bör känna till och tänka på för att hantera ditt uppdrag och din beställare.

Kursen vänder sig till alla som arbetar på arkitekt- eller teknikkonsultföretag och kommer i kontakt med ABK 09 i sin yrkesroll. Antingen som en introduktion till standardavtalet eller en uppfräschning av befintliga kunskaper. Inga förkunskaper krävs.

Kursen hålls av vår förbundsjurist Helena Dahlberg med över tio års erfarenhet av att hålla kurser för såväl entreprenörer, konsulter och byggherrar inom samhällsbyggnadssektorn. Som deltagare ges du möjlighet att delta aktivt med frågor och bidra till diskussioner.

Villkor och avbokningsregler
Se ”Övriga kurser” nedan.

AB/ABT: Grundkurs (halvdag)

Som konsult är du ofta beroende av övriga parter i ett projekt – där ditt uppdragsresultat ska användas av en byggherre, entreprenör eller en underentreprenör.

Inga tillfällen är schemalagda just nu. Kontakta oss för offert på internt genomförande på ditt företag.

Kursinnehåll

Denna halvdagskurs ger grundläggande kunskaper i AB och ABT ur ett konsultperspektiv och tar bland annat upp följande frågeställningar:

 • Hur påverkar standardavtalen entreprenörers och beställares ansvar och agerande?
 • Hur samspelar ABK med AB/ABT?
 • Vem ansvarar för vad i ett byggprojekt?
 • Vilka ska jag som konsult kommunicera med i projektet?
 • Särskilda frågor att ha koll på vid uppdrag inom byggledning och besiktning.

Målgrupp/förkunskaper

Kursen vänder sig till alla som arbetar på arkitekt- eller teknikkonsultföretag och vill lära sig mer om samspelet mellan de olika aktörerna i projekten och hur AB/ABT påverkar dig som konsult. Antingen som en introduktion till AB/ABT eller en uppfräschning av befintliga kunskaper. Inga förkunskaper krävs.

Villkor och avbokningsregler
Se ”Övriga kurser” nedan.

Interaktiv e-learning i ABK 09

BQualified Education erbjuder digital utbildning i ABK 09.

Utbildningen är en interaktiv casebaserad e-learning där deltagaren får ta sig an uppgiften att som uppdragsledare driva ett fiktivt projekt från den första beställarkontakten till slutfört uppdrag.

I utbildningen varvas fakta och exempel med övningsuppgifter och praktiska råd. Som kursdeltagare får du även ta del av användbara mallar och checklistor och har tillgång till allt kursmaterial under 60 dagar. Ett smidigt sätt att lära sig grunderna i ABK 09 och hur standardavtalet tillämpas i praktiken.

Som medlem i Innovationsföretagen erhåller du 20 % rabatt.

Läs mer på bqualified.se.

Villkor och avbokningsregler

Uppdragsledarutbildning

Anmälan till Innovationsföretagens Uppdragsledar­utbildning är bindande. Platsen kan dock överlåtas till annan medarbetare på företaget utan extra kostnad.

Innovations­företagen förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. Möjligheten finns att  något moment byter datum/veckodag samt föreläsare.

Övriga kurser

Anmälan till Innovationsföretagens kurser ovan är bindande. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Observera att din kursplats kan överlåtas kostnadsfritt till annan person inom företaget.

Innovationsföretagen förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Kontaktperson

Helena Arvidsson

Projektkoordinator

Stockholm

+46 8 762 67 07 +46703456983 E-post

Läs mer