Hoppa till innehåll
För en dryg vecka sedan hade jag förmånen att få besöka Tokyo och en av konferenserna inom SBE, Sustainable Built Environment. Huvudtemat var ”Built environment in an era of climate change”.

Detta är en av de regionala konferenser som arrangeras runt om i världen inom SBE och som avslutas med världskonferensen WSBE i Göteborg den 9-11 juni 2020 på temat ”Beyond 2020”. Ett gemensamt avsnitt i dessa konferenser är rundabordssamtal kring hållbarhetsmålen och hur sektorn kan bidra till att målen uppfylls. Även i Tokyo var uppfattningen att mycket mer behöver göras och att tiden är kort. Kunskap finns, investerare och kapital söker sig allt mer till långsiktigt hållbara projekt och investeringar. Men det som många gånger saknas är politisk vilja att ta beslut, beslut som kortsiktigt kan vara obekväma.

Mycket handlar om att investera i och värna en god stadsplanering samt att underhålla och utveckla en god och hållbar infrastruktur. Och inte minst att på ett innovativt sätt integrera grön infrastruktur och naturbaserade lösningar med tekniska lösningar för att skapa bättre funktion och ökad livskvalitet. På så sätt kan motståndskraft mot klimatförändringar ökas och vi skapar en bättre stadsplanering som helhet. Rätt hanterat leder det till bättre livsmiljöer samtidigt som det långsiktigt sänker kostnader och ökar investeringsviljan.

Att internationellt samverka och dela kunskap kring frågor som dessa är en viktig del av förnyelse, innovation och en hållbar utveckling. Och det bidrar också till förståelse för våra olika förutsättningar, utgångspunkter och prioriteringar.

På konferensen i Tokyo deltog drygt 300 delegater, akademiker, arkitekter och ingenjörer från 25 länder. Det hölls 140 presentationer av rapporter och avhandlingar samt genomfördes ett antal rundabordssamtal kring ämnet hållbart byggande, klimatanpassning, stadsplanering och tillgången på finansiering.

Får man möjligheten att resa till en stad som Tokyo bör man förstås ta tillfället i akt att upptäcka staden. Mitt första intryck var en stad i totalt kaos med för mycket av allt. Efter en stund upptäckte jag hur välordnat och välfungerande allt trots allt verkar vara i denna stad med nästan nio miljoner invånare i de centrala delarna och 38 miljoner i Stor Tokyo. För min del är bästa sättet att upptäcka en stad att promenera, vilket resulterade i att det totalt blev drygt 120 kilometer på några få dagar. Jag åkte förstås även de flesta av tunnelbanelinjerna och provade de lokala bussarna. Ordningen bland resenärer och hur väl allt ser ut att fungera i kommunala transporter är något vi borde ta lärdom av här i Sverige. Mitt intryck är att det kaos vi lyckas skapa i tunnelbanan i Stockholm, det kommer Tokyoborna inte ens i närheten av. En av linjerna som jag kan rekommendera är Yurikamome – line. Den går ut mot området där stora delar av OS 2020 kommer gå av stapeln. Det är ett ”förarlöst skytrain” som bjuder på fantastisk utsikt över staden.

Med mig hem från Tokyo har jag givetvis många nya kontakter och ny kunskap. Och några för mig nya ordval – ”the beauty of complexity” och ”outcome driven procurement” – bra ord som förtjänar att utvecklas och spridas. Och ja, givetvis kände man till Greta och Gretaeffekten även där. Det är bara att inse att vår sektor om någon borde kunna visa vägen till en hållbar byggd miljö. En förutsättning för det är att vi fortsätter att utbyta kunskap med varandra – nationellt och internationellt – och konkret visa på vikten av att vara proaktiva och investera i innovativa och hållbara lösningar. Alternativet till detta skulle vara alltför kostsamt.

Läs gärna om konferensen ”Beyond 2020” som hålls i Göteborg nästa år. Kontakta arrangörerna för att få mer information om hur ni kan engagera er och vara delaktiga och synliga under konferensen.

Mitt uppdrag i SBE är att representera FIDIC i SBEs styrelse. FIDIC är den globala organisationen för ingenjörsföretag som Innovationsföretagen är medlemmar i. Konferenserna och vårt deltagande finansieras av FIDIC och av medel via de genomförda konferenserna. www.fidic.org

 

SBE

Konferenserna inom SBE arrangeras i samverkan med följande organisationer:

  • United Nations Environment Programme
  • FIDIC International Federation of Consulting Engineers
  • CIB International Council for Research and Innovation in Building and Construction
  • iiSBE, International Initiative for a Sustainable Built Environment

sbe-series.org