Hoppa till innehåll
Vilka faktorer är avgörande för god innovationskraft på nationell-, ekosystem-, företags- och individnivå? Hur placerar sig Sverige på innovationskartan och hur förbättrar vi förutsättningarna för innovation?

Det var några av frågeställningarna när vi samlades för ett  lunchseminarium om innovationsklimatet. Mats Lindgren från Kairos Future presenterade rapporten ”Agenda för ett innovativt Sverige”. Helene Hellmark Knutsson (S) och Lotta Olsson (M), riksdagsledamöter och vice ordförande respektive ledamot för näringsutskottet bidrog med politikerperspektivet. Anders Persson från Innovationsföretagen pratade om näringslivets perspektiv och vad politiken kan göra.

Sverige är duktiga på innovation men trenden är vikande – vi tappar sakta men säkert mark. Vi är fortfarande relativt starka globalt men det är snarare trots vårt innovationsklimat än på grund av det. Det finns en hel del att jobba med – allt från incitament (de är anpassade för tillverkande företag och inte tjänsteföretag) och upphandlingar (med fokus på pris och inte långsiktighet, innovation och hållbarhet) till inställningen generellt i samhället (det är fult att misslyckas och lyckas).

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.
Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

 

Mats Lindgren, Kairos Future.
Mats Lindgren, Kairos Future.

 

 

Lotta Olsson (M), riksdagsledamot, medlem i näringsutskottet.
Lotta Olsson (M), riksdagsledamot, medlem i näringsutskottet.

 

Helene Hellmark Knutsson (S), riksdagsledamot och vice ordförande för näringsutskottet.
Helene Hellmark Knutsson (S), riksdagsledamot och vice ordförande för näringsutskottet.

 

Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen.
Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen.