Hoppa till innehåll

I måndags deltog Innovationsföretagen i Industrisamtalets expertseminarium  på temat ”Sveriges strategi för den gröna given och stärkt konkurrenskraft”.

– Vi står nu i centrum av möjligheten till en hållbar omställning av industrin och hela näringslivet. Enorma resurser satsas inom EU för att klara den omställningen. Detta måste vi ta tillvara på. Tillsammans kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och en hållbar utveckling. Säger Magnus Höij, Förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Idag deltar Innovationsföretagen i Industrisamtalets expertseminarium  på temat ”Sveriges strategi för den gröna given och stärkt konkurrenskraft”

Expertseminariet som är en del av regeringens Industrisamtal utgör en plattform för dialog mellan regering och näringslivet med fokus på industrins- och näringslivets strukturella utveckling och förutsättningar.

Det finns en enorm potential för Sverige att driva en hållbar omställning. En omställning som har förutsättningar att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vår kunskap, vår innovationskraft och vår förmåga att ställa om skapar unika förutsättningar för en hållbar omställning.  Här kan vi som innovativa kunskapsföretag bidra till en utveckling som drivs av nya tjänster, produkter, metoder och förhållningssätt som stärker företagens konkurrenskraft.

Fokus på agendan för mötet är EUs satsningar på ”Den gröna given”. Det handlar om att främja ett effektivt resursutnyttjande. Att ställa om till en ren, cirkulär ekonomi. Samt att återställa biologisk mångfald och minska föroreningarna. Konkret berör det t.ex. investeringar i ny och miljövänlig teknik, renare och hälsosammare former av privata och offentliga transporter, utfasning av fossila bränslen i energisektorn samt energieffektivare byggnader.

Resultatet av samtalen kommer att utgöra inspel och underlag till regeringen i att forma Sveriges agenda när det gäller en hållbar omställning och en moderniserad industripolitik.

Innovationsföretagen representeras vid seminariet av:

Maria Brogren                  WSP                                                           Innovations och Hållbarhetschef

Mattias Goldmann           Sweco                                                        Chief Sustainability Officer

Jakob Hjelmåker              EDAG Engineering Scandinavia              CEO

Sara Lindmark                  i3Tex                                                          CEO

Stefan Lundin                   Technogarden                                            vd

Samt av Magnus Höij, Förbundsdirektör och Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.