Hoppa till innehåll

Det var länge sedan så många planer och ambitioner hamnade i papperskorgen som år 2020. Kartan ritades om i grunden, förutsättningarna blev helt nya.

Vi är många som gillar förändring och som önskat ett högre förändringstryck i både samhälle och i enskilda organisationer. 2020 fick vi verkligen vår beskärda del av detta, även om bakgrunden inte var de ”vanliga” trenderna såsom digitalisering, globalisering eller urbanisering.

Pandemin har drabbat våra medlemmar väldigt olika. Vissa områden har klarat sig relativt väl, andra har drabbats mycket hårt. Vi som bransch- och arbetsgivarorganisation har haft en mycket viktig roll i att både stötta och rådge våra medlemmar, men även i att vara en tydlig röst mot politik och myndigheter för att skapa rimliga förutsättningar och förståelse för våra medlemmars arbete.

Korttidsarbete och regelverken för permitteringar har präglat många samtal, både till våra arbetsrätts- jurister och våra näringspolitiska experter. Trycket på förbundet har i perioder varit extremt, men värdet i vårt arbete har varit mycket uppskattat.

Lägg därtill årets avtalsrörelse och diskussionerna om nya regler för anställningstrygghet, så är det uppenbart att 2020 varit ett mycket speciellt och krävande år på många plan i vår roll som arbetsgivar- organisation.

Men 2020 har också inneburit en hel del annat näringspolitiskt arbete, som förvisso fått delvis nya förutsättningar, men som inte på något sätt stannat av. Fortsatt arbete med våra viktiga standardavtal, statens regelverk för byggande, ökat politiskt fokus på infrastrukturen, väg och järnväg, en viktig diskussion om samhällets elförsörjning och en allt viktigare debatt om klimatomställningen. Allt detta har hanterats under året.

Därtill har vi själva ställt om: hemarbete, digitala möten och inget resande. Delar av detta kommer vi att behålla och det kommer vara viktiga beståndsdelar i det nya arbetslivet.

Andra delar av det vi lärde oss från 2020 tar vi med oss som träning i ett konstruktivt förändringsarbete.

2020 var krävande, men överlag är jag imponerad av hur väl omställningen gått för både vår egen organisation och för branschens medlemmar.
2020 lärde oss massor. Vi går in i 2021 som en starkare och mer vital bransch- och arbetsgivarorganisation.

Ta gärna del av vår verksamhetsberättelse för 2020 här där ni kan se ett urval av den mängd medlems- och opinionsbildande aktiviteter vi genomförde under förra året.

Magnus Höij

Förbundsdirektör
Innovationsföretagen