Hoppa till innehåll

Från kris till krig

2022 har varit ett år fyllt av utmaningar, inte bara för näringslivet utan för samhället och världen i stort. Precis när pandemin lagt sig följde andra kriser som skulle komma att prägla året. Kriget i Ukraina, energikrisen, den skenande inflationen och en alltmer påtaglig klimatkris. Vissa talar om att världen befinner sig i en permakris, det vill säga en serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte.

Vid den här tidpunkten förra året var det många av Innovationsföretagens medlemsföretag som blickade fram emot 2022 med en stark optimism och framtidstro. I media gick det att läsa om att 2022 skulle bli starten på ett nytt glatt 20-tal. Precis som efter första världskriget skulle det bli en blomstrande tid med hoppfullhet och optimism. Riktigt så blev det inte. I slutet av februari inleddes Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något som orsakat ett enormt mänskligt lidande och skapat ytterligare utmaningar för näringslivet i form av höga råvaru- och energipriser samt störda leveranskedjor.

När 2022 har gått mot sitt slut och när företag blickar fram emot 2023 är det inte längre med samma framtidstro. En stor andel av våra medlemsföretag oroar sig för en eventuell lågkonjunktur med minskad efterfrågan och lägre orderingång. Innovationsföretagen har som bransch- och arbetsgivarorganisation haft en mycket viktig roll i att stötta våra medlemmar under den här turbulenta perioden, men även i att vara en tydlig röst mot politik och myndigheter för att skapa bra förutsättningar och förståelse för våra medlemmars arbete.

Samtidigt finns det också anledningar till att vara optimistisk. När vi går igenom året kan vi se att arbetet med flera av våra prioriterade frågor har gett resultat. I slutet av 2022 meddelade regeringen att de nu satsar på högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Något som är av högsta vikt för våra företags konkurrenskraft och som också bidrar till att lösa klimatkrisen.

Det gemensamma branschinitiativet för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige, Innovation för klimatet, som startades upp under 2021 har börjat ge resultat. Initiativet har resulterat i en målvärdesmodell för utsläppsminskning i varje enskilt projekt. Modellen bygger på befintliga gediget framtagna data, vilket ger en stabil grund att stå på.

Kortare betaltider har varit en viktig pusselbit i att stärka Sveriges konkurrenskraft. Efter att ha arbetat med frågan i olika forum under flera år kom äntligen en lag på plats under 2022. Den nya lagen som riksdagen röstat igenom skapar transparens kring tillämpningen av betaltider. Det kommer ge möjlighet till granskning och debatt kring nyttjande av dominerande ställning, men även att lista vilka aktörer som främst bidrar till den negativa utvecklingen av betaltider. Innovationsföretagen kommer fortsätta bevaka utvecklingen under kommande år.

Nu lägger vi 2022 bakom oss, men mycket tyder på att 2023 kommer vara ett år med fler utmaningar. Kriget och klimatkrisen fortsätter in i 2023 och vi står inför en avtalsrörelse som kan bli en av de svåraste på länge. I tider av permakris känns det extra angeläget att stötta våra medlemsföretag och arbeta för ett starkare näringsliv. Efter en intensiv start som förbundsdirektör för Innovationsföretagen förra året ser jag framemot att ta mig an 2023 sida vid sida med våra medlemsföretag.

Ta gärna del av vår verksamhetsberättelse för 2022 här där ni kan se ett urval av den mängd medlems- och opinionsbildande aktiviteter vi genomförde under förra året.

Elin Lydahl
förbundsdirektör Innovationsföretagen