Hoppa till innehåll

Idag lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för mobilitet”. Rapporten lyfter innovativa lösningar för såväl dagens som morgondagens mobilitetsutmaningar. Sveriges första kommunala elcykelpool och eldrivna varutransporter i Brasilien, är bara några av de smarta, hållbara mobilitetslösningar som läsarna får ta del av.

Vårt behov av att transportera oss själva och varor av olika slag är stort, och vi söker ständigt efter mer effektiva, smidiga och enkla sätt att ta oss från A till B. När nya, kreativa alternativ gör entré i trafiken öppnar det upp helt nya möjligheter för hur vi förflyttar oss, men ställer samtidigt krav på nytänkande lösningar för både transportsystem och infrastruktur som möter framtida mobilitetsbehov. Förhoppning med ”Innovation för mobilitet” är att belysa den spännande utveckling som nu sker i branschen för att skapa de hållbara, tillgängliga städerna vi vill se i framtiden.

– Idag förväntar vi oss digitala, snabba och smidiga person- och varutransporter. Samtidigt fortsätter nya transportmönster att växa fram, vilket höjer kraven på mobilitet. Då behöver vi se nya innovativa lösningar, samarbeten och idéer för att möta den mobilitet som vi vill se idag – och om tio, tjugo år framöver, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

I rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar från mobilitetsexperter och företag för att inspirera till nya mobilitetslösningar.

– Vi presenterar många projekt med intressanta samarbeten och konsortier i rapporten. Vi vill med den här rapporten inspirera olika aktörer att dra nytta av varandra och ta fram innovativa och kreativa lösningar tillsammans. Samarbete över gränser är nyckeln för en snabb utveckling – det har vi inte minst sett under år 2020 med utvecklingen av Covid-19-vaccinet, säger Magnus Höij.

Innovation för mobilitet är den tredje rapporten i Innovationsföretagens rapportserie ”Innovation för” som fokuserar på hur Innovationsföretagens medlemmar dagligen bidrar till en mer hållbar värld genom nytänkande innovationer.

Om Innovationsföretagen och rapportserien ”Innovation för”
Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivar¬förbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Förbundet har 750 medlemmar och omfattar cirka 40 000 anställda.

Med aktuella teman kopplat till de mest prioriterade samhällsutmaningarna lyfter Innovationsföretagens rapportserie ”Innovation för” några av branschens mest innovativa och banbrytande projekt som förbundets medlemmar arbetar med.

För mer information och för att läsa Innovation för mobilitet, besök: https://www.innovationsforetagen.se/