Hoppa till innehåll

Det postpandemiska arbetslivet – hur ser det ut? Innovationsföretagen lanserar ett nytt diskussionsforum.

Forum Arbetsliv är en ny digital mötesplats för Innovationsföretagens medlemmar, som på månadsbasis behandlar aktuella frågeställningar inom det nya postpandemiska arbetslivet. Hur kommer arbetslivet att se ut efter pandemin? Vilken typ av arbete kommer ske på kontoret? Hur påverkas arbetsgivarrollen? Hur leder man på distans och vilka affärsmöjligheter finns kopplat till förändringen? Det är några av de frågeställningar som kommer att beröras. 

Varje tillfälle inleds med en kompetensutvecklande och inspirerande del. Se kalendarium nedan. Därefter finns möjlighet till diskussion i mindre break out-grupper, för att stilla frågan kring “hur alla andra gör”. Vi kommer också löpande att presentera helt nytt stödmaterial i form av checklistor, processverktyg, med mera. 

Forumet gästas av olika experter inom området och bjuder in till ett aktivt deltagande och diskussion i en gemensam teamsgruppVi välkomnar alla medlemsföretag (inklusive eventuella styrelser) att delta, med målet att innehållet ska vara relevant för både VD, HR och övrig ledning.  

Anmäl digoch håll dig både uppdaterad och inspirerad kring det nya arbetslivet!  

Anmäl ditt intresse att delta via denna länk >> 

Du kan även mejla helena.arvidsson@innovationsforetagen.se för att anmäla dig.

Hanna Byström Jannice Johansson SteijnerJannice  Johansson  Steijner Forumet leds av Hanna Byström, förhandlingschef och arbetslivsexpert, och  Jannice Johansson Steijner, arkitekt och moderator.  

Kalendarium  

27 maj, klockan 10.00-11.15

Hybridarbetsplatsen
Hur får vi tillbaka medarbetarna till kontoren? Och om de inte vill? Hur balanserar vi nya förväntningar på flexibilitet; går vi från livspussel till arbetspussel? I mötet tittar vi även på de relevanta rättigheter och skyldigheter du har som arbetsgivare, och hur dessa kan användas till er process framåt.  

Datum och tider för hösten 2021   

10 september kl 14 :00 – 15:15
4 oktober  kl 10:00 – 11:15
10 november  kl 10:00 – 11:15
6 december kl 10:00 – 11:15

Är du medlem eller deltog på möten under våren får du automatiskt en kalenderinbjudan till alla träffar och till vårt forum på Teams. Läs mer här.

Programmet uppdateras löpande. Tankar inför höstens program:

Utblickar och inspiration 
Spotify,  Salesforce och flera andra internationella bolag har under året öppnat upp för helt nya former av distansarbete. Hur ser dessa modeller egentligen ut? Hur påverkas kontoren och vad är möjligt inom våra egna regelverk? Forumet gästas även av goda exempel från konsultsidan i Sverige.  

 Arbetsplatsen, en ständig prototyp? 
Det ställs idag helt nya krav för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och möta alla gruppers olika behov för hur och var arbetet skall utföras. Ledning, medarbetare, fack mfl behöver tillsammans landa i en ny gemensam modell och kultur för arbetsplatsen. Troligtvis en prototyp, som kan och behöver fortsätta utvecklas över tid. På mötet går vi igenom förslag på checklistor och processverktyg som stöd till detta arbete.  

 Ledarskap i förändring
Det nya ledarskapet på distans efter pandemin ställer helt nya krav. Hur leds bäst det distribuerade kontoret? Och passar modellen för alla? Vi undersöker också begreppet ”att leda och fördela arbetet” kopplat till ett delvis nytt arbetsliv.   

Horisontellt och Vertikalt 
En viss typ av arbete fungerar utmärkt att utföra både hemifrån och på distans från kollegor och företagskultur. Annat arbete fungerar sämre. Hur får vi åter innovation, utveckling och kreativitet att ske, och är det då fysiskt, på det egna kontoret det sker?  

När rörligheten ökar, vad är framtidens fruktkorg? 
Efter en tid med minskad aktivitet på arbetsmarknaden spår vi en ökad rörlighet under höst och vår. Enklare att rekrytera den bästa kompetensen igen, men samtidigt en tänkbar oro för avhopp inom den egna organisationen. Vad innebär denna ökade rörlighet? Vad kan vara framtidens fruktkorg och friskvårdsbidrag, som bygger lojalitet och företagskultur.