Hoppa till innehåll

Världen ropar på enkla svar på svåra frågor. Det är en livsfarlig väg att gå.

Relationer kan anges som ”Det är komplicerat” på Facebook.

Så är det med livet och vår omvärld också: det är komplicerat.

Många skriker efter enkla svar på komplicerade frågor: ”bygg mer kärnkraft”, ”bura in de kriminella”, ”stäng gränsen”, ”sluta ät kött”, ”bygg mer järnväg”, ”bygg mer motorväg”, ”höj skatten”, ”sänk skatten”.

Vi vet alla att svaret – oavsett vad frågan är – är mer komplicerat. Saker hänger ihop, det ena ger det andra, målkonflikter uppstår, vi har olika värderingar som leder till olika slutsatser, samband är inte linjära.

Vår sektor säljer kompetens och förmåga att lösa svåra (och förvisso ibland enkla) frågor. Svaren vi levererar till våra kunder rymmer ofta kunskap från många olika håll och sammanvägda perspektiv. Det behövs för att lösningarna ska bli hållbara över tid och för att nå reella  och önskvärda resultat.

För oss mer än för många andra är det viktigt att respektera det komplexa, att förstå de många bottnarna och intressekonflikterna.

För oss mer än för många andra är det viktigt att reagera på de enkla svaren, generaliseringarna och förenklingarna.

Alternativet är såklart otänkbart: alla som blandar ihop ”väder” med ”klimat” kommer att fatta dåliga beslut. Eller de som inte förstår skillnaden på ”energi” och ”effekt”. Eller de som tror att ”arkitektur” enbart handlar om ”yta” och ”konst”.

Men lika viktigt är det att vi, som ofta har förståelse för just de svåra sambanden, klarar av att beskriva och pedagogiskt förklara.

I detta sista tror jag att en av våra största utmaningar ligger: kommunikation, pedagogik och budskapsformulering.

Vi behöver alla hjälpas åt att ta det komplicerade, komplexa och förklara sambanden så att det blir begripligt. Utan att göra våld på själva sanningen och grundförutsättningarna.

*

Läs gärna mitt resonemang med akademiledamoten Åsa Wikforss om faktaresistens och fake news i Dagens Nyheter i veckan.

*

Nu letar vi efter case till vår nästa rapport i serien ”Innovation för”, som kommer ha tema mångfald. Precis som tidigare söker vi efter nytänkande och innovativa lösningar. Syftet är att visa upp vår sektors förmåga att vara nytänkande, kreativa och innovativa. Har ni case ni vill dela med er av får ni gärna skicka dem till Linnea Kvist.

*

Idag är också min sista dag innan semestern och jag tänkte försöka ägna mig åt lite annat de kommande fyra veckorna. Lite läsande, lite målande, lite bilåkande till både Gotland, västkusten och Småland. I år tar även bloggen lite semester och återkommer i augusti igen.

Jag önskar dig en trevlig och vilsam semester.

/magnus