Hoppa till innehåll

Nytt Innovationscase: LKABs gruva värmer upp nya Kiruna

I vårt senaste Innovationscase skriver vi om medlemsföretaget IVL Svenska Miljöinstitutet som ligger bakom projektet Spillvärme i Kiruna. För omkring 20 år sedan fattades beslutet om att Kiruna stad skulle flytta från sin nuvarande plats till ett område tre kilometer därifrån. Kirunas energibolag Tekniska Verken, som ska bli en klimatneutralt redan 2025, arbetar nu bland annat med att använda spillvärmen från LKAB:s gruva för att värma upp staden.

Nya möjligheter när staden flyttas

Under vintern sjunker temperaturen till omkring minus 20 grader. Kirunas bostäder och lokaler behöver då extra mycket värme, vilket belastar den redan energikrävande staden. Under sommaren är värmeöverskottet stort från gruvan – men behovet finns framför allt på vintern. En klar fördel med att ta vara på värme som annars går förlorad är att det lättar på trycket för andra resurser. Både el och biobränsle behövs på andra ställen i samhället samtidigt som uppvärmningskostnaderna stiger under vintern.

– 70 procent av Kiruna kommer bara inom några år värmas upp genom spillvärme från LKAB, säger Nathalie Fransson, projektledare och energiexpert på IVL.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.