Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen har idag tecknat kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen. De nya avtalen sträcker sig över 24 månader och rymmer även pensionsavsättningar. Den totala kostnadsramen är 7,4 procent.

– Vi är särskilt glada över att ha utvecklat löneprocessen i vårt löneavtal med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter, så att parterna på företaget tillsammans kan arbeta bättre med lönebildningen, och på så sätt hitta en balanserad nivå för löneökningarna, säger Kajsa Eldin som är förhandlingschef på Innovationsföretagen.

Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter är ett sifferlöst löneökningsavtal, där löneökningarna bestäms utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Löneavtalet med Unionen omfattar löneökningar med 4,1 procent från den 1 april 2023 och 3,1 procent från den 1 april 2024, om inte parterna lokalt kommer överens om annat.

Utöver löneökningarna utges flexpensionspremie med 1,1 procent. Premierna kommer att öka med ytterligare 0,2 procent från den 1 april 2024 så att de då uppgår till 1,3 procent.

Avtalen gäller under perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025.

Kollektivavtalet berör cirka 42 700 årsanställda tjänstemän vid ca 850 företag.