Hoppa till innehåll

Öka fokus på att korta betaltiderna i Sverige

Idag genomförde föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet ett seminarium om utvecklingen av betaltiderna i näringslivet. Vid seminariet presenterade Intrum delar av sin rapport European Payment Report Sverige 2023.

Idag genomförde föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet ett seminarium om utvecklingen av betaltiderna i näringslivet. Vid seminariet presenterade Intrum delar av sin rapport European Payment Report Sverige 2023. I rapporten svarar nästan hälften (49%) av alla tillfrågade företag att de att de är mer oroliga än någonsin över att inte få betalt i tid från sina kunder.  Över hälften 56% tror att sena eller uteblivna betalningar från kunder kommer att öka under kommande 12 månader. Läget är pressat för företagen med inflation, ökade räntekostnader och ett generellt kärvare ekonomiskt klimat. 73% av de svarande kommer att vidta åtgärder för att effektivisera verksamheten under 2023 och för att förbättra likviditet och cashflow. Nästan hälften av företagen (49%) svara också att de skulle kunna fokusera mer på hållbarhet och minska CO2-utsläpp om de fick betalt snabbare från sina kunder.

”Företagens marginaler krymper i takt med att utmaningarna blir större och större. Generellt sett är det högre inköpskostnader, ökade arbetskostnader och det blir allt svårare att öka försäljningsintäkterna när konsumenterna har mindre pengar över i plånboken på grund av hög inflation och räntor” säger Julia Reuszner, vd på Intrum Sverige AB

”Det är helt uppenbart att vi behöver öka fokuset på att förkorta betaltiderna i Sverige. Med ökade kostnader för kapital så blir denna fråga än mer prioriterad.” säger Anders Persson, näringspolitisk chef för Innovationsföretagen. ”Vi ser redan idag ökat antal varsel och fler konkurser än tidigare och det signalerar ett allvarligt läge. Om vi inte kommer till rätta med effektiviteten i betalflöden så kommer det slå hårt mot svenska företag och svensk konkurrenskraft.”

Det är viktigt för Sverige, för näringslivet och för politiken att vi med gemensamma ansträngningar fortsätter att motverka den negativa utvecklingen. Regeringen har tagit initiativ till en lag som kräver att större företag öppet redovisar sina betaltider. Rapporteringen sker till Bolagsverket och rapporteringsskyldiga bolag ska ha rapporterat sina betaltider senast den sista september. Utfallet av detta går att följa på https://betalningstider.bolagsverket.se/ där även enskilda bolags betalrutiner går att söka ut. På seminariet var dock uppfattningen tydlig att denna åtgärd inte kommer att räcka utan att fler åtgärder krävs. Innovationsföretagen följer frågan noga och kommer att följa upp utvecklingen med regeringen. Mer info finns även att hämta på www.betaltider.se