Hoppa till innehåll
Betaltiderna
Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor, Innovationsföretagen

EU-vinst för kortare betaltider

EU-parlamentet har tagit ytterligare ett steg i kampen mot orimligt långa betaltider i näringslivet. Nu ligger bollen hos Europeiska unionens råd och Europas regeringar för att få lagstiftning på plats.

EU-parlamentet har tagit ytterligare ett steg i kampen mot orimligt långa betaltider i näringslivet. Med överväldigande majoritet röstade EU-parlamentet igenom förslaget i syfte att stärka konkurrenskraften, öka sysselsättning och stärka den inre marknaden.

Varje år utfärdas omkring 18-40 miljarder fakturor inom EU, fler än 500 varje sekund. Tillförlitliga och effektiva betalflöden är nödvändiga för att göra EU:s ekonomi mer konkurrenskraftig, stärka den inre marknaden och att bidra till ökad sysselsättning. 

Att effektivisera betalflödena i näringslivet är särskilt viktigt för små och medelstora företag (SME). SME utgör idag 99 procent av alla företag inom EU och två tredjedelar av alla jobb inom den privata sektorn. SME-företag är motorn i näringslivet och utan SME stannar Sverige och Europa.

Förslaget till reglering fastställer tydliga och enkla regler kring att max 30 dagars betaltid ska vara norm. För offentlig sektor är det 30 dagar som gäller. Detta är viktigt då offentlig sektor är bland de sämsta betalarna i södra Europa. I Sverige är det på den privata sidan som problemen finns. Något som EU nu försöker komma till rätta med. Förordningen uppmanar även medlemsstaterna att säkerställa större transparens och oberoende hos tillsynsmyndigheterna för att förbättra betalrutiner och effektivisera betalflöden mellan beställare och leverantör. 

– Här har regeringen och Europeiska unionens råd en fantastisk möjlighet att visa att man står upp för SME-företagen för att stärka näringslivets konkurrenskraft, säger Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen.

Förslaget ligger helt i linje med det tillkännagivandet som riksdagen framförde till regeringen 2021 (Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU13) och är något som Innovationsföretagen länge arbetat för.

– Nu är det dags att städa bort denna fråga en gång för alla. Max 30 dagars betaltid ska och bör vara en självklarhet för alla, säger Anders Persson.