Hoppa till innehåll

Ny rapport framhäver arkitekturpolitikens roll i Europa

I en ny rapport publicerad av ACE, med stöd från EU:s program Creative Europe, kartläggs arkitekturpolitikens framsteg i Europa. Rapporten understryker betydelsen av högkvalitativ arkitektur för ekonomisk tillväxt, social inkludering och klimatresiliens, och presenterar de policyinitiativ och verktyg som stödjer utvecklingen av en bättre byggd miljö.

ACE (the Architect’s Council of Europe) har, med stöd från EU:s program Creative Europe, publicerat en ny rapport som kartlägger arkitekturpolitikens utveckling i Europa. Rapporten belyser vikten av högkvalitativ arkitektur för den byggda miljön och dess roll i ekonomisk tillväxt, social inkludering och klimatresiliens. Den presenterar en översikt av de institutionella aktörerna, policyinitiativen och verktygen som främjar arkitektur och Baukultur.

Rapporten visar på ett växande antal europeiska länder och regioner som utvecklar politik för att höja kvaliteten på arkitektur och den byggda miljön, antingen genom omfattande initiativ eller nationell lagstiftning. Dessa policyinitiativ betonar vikten av integrerade planerings- och designprocesser för att skapa högkvalitativa och välutformade levnadsmiljöer.

Ruth Schagemann, ordförande för ACE, understryker publikationens betydelse för att framhäva arkitekturpolitik som ett medel för att förbättra livskvaliteten för alla i Europa. Forskningen, som utförts av João Bento från Lissabons arkitekturskola, lyfter fram hur dessa politikåtgärder förbättrar samordning och samarbete över sektorsgränser, samt främjar en kultur av platskapande.