Arbetsrätt

Rättigheter och skyldigheter på jobbet

Vilka rättigheter respektive skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare gentemot varandra på jobbet?

Många känner till sina rättigheter men inte sina skyldigheter och att dessa inte bara gäller vid anställningens början och slut – utan också under pågående anställning. Vi går igenom svåra frågor som hur du hanterar samarbetssvårigheter eller dåliga arbetsprestationer, vem och vad avgör hur arbetet ska ledas, fördelas och utföras och vad skillnaden är skillnaden en varning och en erinran. Svåra frågor som lättare kan hanteras ifall man som arbetsgivare besitter kunskapen om hur. Du får god kunskap kring hur du som chef ska hantera dessa frågor under pågående anställning och vi ger dig en god insyn i regelverket samt tips och råd kring vanliga scenarion du kan möta i arbetsvardagen. Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till chefer, arbetsledare och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.