Hoppa till innehåll

Workshop: Redovisning i enlighet med EU taxonomi – Erfarenheter och utmaningar

Innovationsföretagen bjuder nu in till en fysisk workshop och en möjlighet för ansvariga medarbetare på våra medlemsföretag att utbyta erfarenheter med branschkollegor som brottas med samma utmaningar.

Flera av våra medlemsföretag har redan och kommer fortsatt att redovisa sina aktiviteter i enlighet med EU taxonomi. Ett arbete som givetvis utmanar när det gäller hur detta ska göras och tolkas. Målet med denna workshop är att våra medlemsföretag ska kunna dela erfarenheter och utbyta kunskap om tolkningar och utmaningar av gäller taxonomin.

Som inledning till dialogen får vi inspel från medlemsföretagen Ramboll, Semcon, Sweco och WSP.

Tid: 10 maj, klockan 09.30-12.00, därefter avslutar vi med lättare lunch.
Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till Innovationsföretagen medlemmar.

Anmäl dig senast den 5 maj.

Vad är taxonomi? Läs mer på

Exempel på frågeställningar som kan beröras på workshopen

1. Hur tolkar man regelverken och vilka ekonomiska aktiviteter som berörs?
a. Ska man utgå ifrån NACE koder endast eller finns det andra tolkningar som gjorts/görs?

2. På vilken nivå bör/ska rapporteringen ske? Övergripande nivå eller på projektnivå?
a. Hur gör andra?
b. Vilka för och nackdelar finns det med olika förhållningssätt?
c. Finns det risker/möjligheter med olika metoder för rapportering?

3. Hur ska man resonera kring ”Minimum safeguards”, enligt regelverket ska det ske på projektbasis, samtidigt som regelverket är något otydlig i hur man ska göra detta?
a. Möjligheter och utmaningar med detta?
b. Exempel på hur andra tänkt/resonerat.

4. För den fullständiga rapporteringen som gäller from 2023, hur tänker ni gällande uppbyggnad av strukturer för rapportering?
a. Vilka utmaningar ser vi?
b. Vilken potential finns det?

5. Diskussion kring de regelverk som finns på plats idag men också i relation till de som är under utveckling; CSRD, EFRAGS standarder för hållbarhetsrapportering, Delegated acts för de andra 4 miljömålen och Sociala taxonomin etc.

 

 

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle

Pris

Kostnadsfritt

Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}