Hoppa till innehåll

Försäkringar för medlemmar

Som medlem i Innovations­företagen har du möjlighet att teckna vår förmånliga bransch­anpassade företagsförsäkring med fokus på konsultansvar och en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Medlemmar med kollektivavtal har även skyldighet att teckna de förmånliga kollektivavtalade försäkringar som ger arbetsgivare och anställda stöd vid arbetsbrist, arbetsskada, dödsfall, sjukdom och ålderspension.

Konsultansvars- och sjukvårdsförsäkring

Vi har valt att ta fram anpassade försäkringsprodukter för våra medlemmar, då en större grupp alltid har ett större förhandlingsutrymme än ett enskilt företag. Detta gäller vid såväl utformande av försäkringsskydd och villkor som premier och särskild hjälp vid skada. Försäkringsprodukterna är framtagna i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson.

Som medlem i Innovations­företagen kontaktar du Willis Towers Watson direkt för försäkringsrådgivning och avtalstolkning, för assistans vid behov av utökat försäkringsskydd, exempelvis projektförsäkring, utlandsskydd och entreprenadförsäkring.

Frågor och svar

På vår informationssida om försäkringar hittar du svar på de vanligaste frågorna kring våra förmånliga försäkringar.

Frivillig gruppförsäkring

Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem i något av Almegas förbund kan erbjuda dina medarbetare. Inom ramen för gruppförsäkringen väljer den anställde själv vilken omfattning som önskas via en webbansökan. Det är även möjligt att medförsäkra make/maka/sambo och barn.

Kollektivavtalade försäkringar

Medlemmar med kollektivavtal har skyldighet att teckna kollektivavtalade försäkringar för de anställda. De kollektivavtalade försäkringarna är mycket förmånliga och ger arbetsgivare och medarbetare stöd och trygghet vid arbetsbrist, arbetsskada, dödsfall, sjukdom och ålderspension.

Kontaktuppgifter

Willis Towers Watson

Tel +46 8 5870 95 89
Epost: innovationsforetagen@willis.com